Ἄνθρωποι καὶ ζῶα…

Καὶ μετὰ σοῦ λέει…
Ἐξαθλίωσις, πτωχοποίησις, καταστροφὴ τῆς οἰκονομίας, τῶν κοινωνικῶν ἱστῶν, τῆς οἰκογενείας, τῶν θεσμῶν…
Καὶ μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ἐλάχιστοι, ἕνα ἀνύπαρκτον ποσοστὸ μέσα στὸ πλῆθος, ἀκόμη παραμένουν ἄνθρωποι…
Πιὸ ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε τὶ ποὺ γνωρίζαμε….
Ἄνθρωποι καὶ ζῶα...

 

Ἔξω ἀπὸ τὸν Μασούτη τώρα …..
Δὲν ξέρω ἂν πρέπει νὰ κλάψω, νὰ φωνάξω, νὰ χαρῶ μὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τοῦ φίλου μου, ποὺ τρώει κατάχαμα μὲ τοὺς μόνιμους συντρόφους του ……
Ἀνάμεικτα τὰ συναισθήματά μου…

Ἄκης Σαλπιγκτῆς

Θέλω τὴν Ἑλλάδα μου πίσω!!!
Καὶ θὰ τὴν κερδίσουμε…
Αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἀπὸ μόνες τους μοῦ ἀποδεικνύουν πὼς ναί, ἡ Πατρίδα μας, ἡ πραγματική μας Πατρίδα, δὲν ἁλώνεται…

Φιλονόη

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply