Τὰ γεγονότα εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀληθείας;

Τὰ γεγονότα εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῆς ἀλήθειας...

Πολλὲς φορὲς οἱ ἄνθρωποι καταπίνουν λαίμαργα ψέμματα μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ τοὺς κολακεύουν …
Νομίζω πὼς δὲν τὸ κάνουν ἀπὸ ἀφέλεια, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τους γιὰ μυθιστορηματικότητα, αὐτὴ τὴν ἄλλοτε ἐξαίσια καὶ καὶ ἄλλοτε ἰδιότροπη ἀνάγκη τῆς ψυχῆς νὰ γοητεύει καὶ νὰ γοητεύεται…
Ἀλλὰ ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Θερβάντες «τὰ γεγονότα, καλέ μου Σάντζο, εἶναι οἱ ἐχθροί της ἀλήθειας».

Γιώτα Σούσουλα

Ἐγὼ πάλι πιστεύω πὼς ἡ ἐρμηνεία τῶν γεγονότων εἶναι ὁ ἐχθρὸς τῆς ἀλήθειας κι ὄχι τὰ ἴδια τὰ γεγονότα…
Ἐμεῖς βλέπουμε ἔτσι ἤ ἀλλοιῶς τὰ γεγονότα, τὰ ἐρμηνεύουμε καὶ τὰ κατατάσσουμε σὲ αὐτὴν ἤ τὴν ἄλλην κατηγορία.
Τὰ γεγονότα, ἐὰν καταφέρουμε νὰ τὰ δοῦμε μὲ τὸ ψυχρὸ μάτι τοῦ παρατηρητοῦ, δίχως συναισθηματικοὺς ἐπηρεασμούς, τότε εἶναι ὁ μοναδικὸς φίλος καὶ τὸ ἰσχυρότερον στήριγμα τῆς ἀληθείας.

Διαφορετικὰ ἐχθρός της…

Μήπως τελικῶς παραγεμίσαμε τό κεφάλι μας μέ παραμυθολογίες;

Φιλονόη

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply