Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ὁ Ἀνδρέας, ἤ ὀρθότερα, ὁ νέος Ἀνδρέας, ποὺ γιὰ νὰ γίνῃ νέος πούλησε, βάσει σεναρίου, τὴν ψυχή του στὸν διάβολο…
Εὐφάνταστο σενάριο μὲ ἕναν ἐκπληκτικὸ Δημήτρη Χόρν, ποὺ μᾶλλον δὲν ἦταν καὶ πολὺ ὑπερήφανος γιὰ αὐτήν του τὴν συμμετοχή.
Παρὰ ταὔτα, ἐγὼ πλέον προτείνω νὰ παρατήσουμε τὶς εἰδήσεις καὶ νὰ πᾶμε μίαν βόλτα… Ἤ νὰ βγοῦμε στὴν ταράτσα νὰ μετρήσουμε τὰ ἀστέρια… Ἤ νὰ διαβάσουμε ἕνα βιβλίο… Ἤ νὰ ἐπιτρέψουμε στὸν Ἀνδρέα καὶ στὴν Ῥίτα νὰ  μᾶς κάνουν παρέα…
Πάντως μακρυὰ ἀπὸ τὶς νυκτερινὲς εἰδήσεις…
Ἔχουμε συγκεντρώσῃ πολὺ ἀρνητικὴ σκέψι γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντέξουμε λίγη ἀκόμη…
Ἀφῆστε ποὺ τελικῶς ξεχάσαμε νὰ γελᾶμε…

[youtube=http://youtu.be/XC0mYPkrE30]

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *