Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀγαπημένη ταινία…
Τρυφερή, νοσταλγική, ἀπολαυστική… Δίχως κάτι γιὰ νὰ κουράζῃ ἤ νὰ προβληματίζῃ, μὰ πάντα ὅμως κρύβει στὸ βάθος της τὴν πεπαίδευσι…
Μαζὺ μὲ κάποιες ἄλλες, ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ταινίες, θεωρῶ πὼς ἴσως εἶναι ἀπὸ τὶς καλλίτερες στὸ εἶδος τους.
Ἀνεξαρτήτως ὅμως τῶν προτιμήσεων καὶ τῶν ἐπιλογῶν, ἐπαναλαμβάνομαι… καλλίτερα νὰ μὴν βλέπουμε τὶς βραδυνὲς εἰδήσεις… Μᾶς ἐθίζουν στὴν καταστροφολογία, μᾶς καθιστοῦν ὑποχείρια αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ἐλέγχουν καὶ μᾶς κάνουν περισσότερο δυστυχισμένους… Ἀρκετὰ προβλήματα ὅμως ἤδη ἔχουμε…
Καλὸ εἶναι νὰ παραμένουμε ψύχραιμοι…
Καὶ ψύχραιμος παραμένει κάποιος μόνον ὅταν καταφέρνει νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν ζωή του…

 

Φιλονόη.

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *