Οἱ μαγικὲς ἰδιότητες τοῦ καπνοῦ στὴν ἀντικαπνιστικὴ ψευδεπιστήμη.

Τὸ τομπάκο εἶναι πραγματικὰ μία οὐσία μαγική… Αὑτὸ διότι κάθε νόμος ποὺ ἰσχύει π.χ. στὴν τοξικολογία, κάθε δεοντολογία, μεθοδολογία, ἀξίωμα ποὺ ἰσχύουν στὴν ἰατρική, στὴν στατιστική, καὶ γενικὼς στὴν ἐπιστήμη, ἰσχύουν καθολικῶς γιὰ ὅλα τὰ πράγματα στὸν πλανήτη… ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τομπάκο! (Σύμφωνα πάντα μὲ τοὺς “ἐπιστήμονες” γελωτοποιοὺς τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ).

Γιὰ παράδειγμα στὸ τομπάκο -ἰσχυρίζονται οἱ τελάληδες τοῦ ἀντικαπνιστικοῦ- δὲν ἰσχύουν ὅρια ἀσφαλοῦς ἐκθέσεως. Ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄλλες ἀσήμαντης ἐπικινδυνότητος οὐσίες ὅπως τὸ ἀέριο σαρίν, ἡ ῥαδιενέργεια καὶ τὰ δηλητηριώδη ἀέρια όρυχείων… σὲ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν σαφῶς καθορισμένα ὅρια ἀσφαλοῦς ἐκθέσεως! Καὶ σὲ ὅλα ἰσχύει ὁ βασικὸς νόμος τῆς τοξικολογίας ὅτι ἡ δόση κάνει τὸ δηλητήριο. Σὲ ὅλα; Ὄχι βέβαια. ΕΚΤΟΣ ἀπὸ τὸ τομπάκο. Στὸ τομπάκο ἀναιρεῖται μέχρι καὶ ὁ νόμος τῆς βαρύτητος… 

Ἐπίσης, τὸ τσιγάρο εἶναι “ἡ πιὸ θανάσιμη ἀνθρώπινη ἐφεύρεση”*. Ὄχι τὸ σπαθί ἢ τὸ ἀκόντιο, οὔτε τὸ ὅπλο, τὸ πολυβόλο, τὰ χημικὰ πολέμου ἢ οἱ βόμβες, οὔτε κἂν ἡ ἀτομικὴ βόμβα…. ὄχι, τὸ ἀπλὸ ταπεινὸ τσιγάρο!
Τίποτε δὲν περιγράφει καλλίτερα τὴν ἀπόλυτη παράνοια τῶν ἀντικαπνιστικῶν λεπρῶν, ἀπὸ τὴν παραπάνω φράση.

[* ἀπὸ τὸν Robert Proctor, τὸν ἐπαγγελματία ἀπολογητὴ γιὰ τὴν ναζιστικὴ καπνοαπαγόρευση καὶ μεθόδους, ποὺ τὸ ἀντικαπνιστικὸ λόμπι ἀντέγραψε καὶ χρησιμοποιεῖ ἐπακριβῶς.]

Πάμε λίγο στὸ θέμα τῶν μοντέλων ὑπολογιστῶν καὶ τῶν ἀριθμῶν κι ἐκτιμήσεων: π.χ. κάθε ἔτος πεθαίνουν 400.000 ἄνθρωποι ἀπὸ «παθητικὸ κάπνισμα». Προσοχή, εἶναι 400 χιλ. παντοῦ, σὲ κάθε χώρα, εἴτε μιλᾶμε γιὰ τὶς ΗΠΑ, εἴτε γιὰ τὸ Μονακό, ἐνῶ τὰ σχετικὰ πτώματα δὲν ὑπάρχουν – μυστήριο αὐτό…. Τὸ τομπάκο, εἴπαμε, εἶναι μαγικὴ οὐσία, κι ἔχει καὶ δεινὲς μαθηματικὲς ἰκανότητες!

Τὸ ἀγαπημένο μου ἀστρολογικὸ πρόγραμμα εἶναι τὸ Solar Fire. Αὐτὸ διότι ἔχει ἐνσωματωμένο ἕναν ἐπεξεργαστή ὅπου ὁ ἀστρολόγος μπορεῖ νὰ γράφῃ τὶς δικὲς του ἑρμηνεῖες, π.χ. Ἥλιος στὸν Τοξότη, Ἀφροδίτη στὸν 1ο Τόπο, σύνοδος Σελήνης-Διός κ.ο.κ. Κατόπιν, ὑπολογίζεις τὸ ὡροσκόπιο καὶ μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κομβίου σοῦ βγάζει μία αὐτόματη ἀναφορά μὲ τὶς ἑρμηνεῖες ὅλων τῶν στοιχείων τοῦ ὡροσκοπίου. Εἴτε αὐτὲς ποὺ ἔχει ἔτοιμες, εἴτε αὐτὲς ποὺ ἔχεις γράψει ἐσύ. Μὲ ἀπλὰ λόγια, ὅτι τοῦ βάλῃς στὴν εἴσοδο, αὐτὸ θὰ βγάλει καὶ στὴν ἔξοδο.

Τὸ ἀντικαπνιστικὸ ἀδερφάτο ἔχει κι αὐτὸ ἕνα τέτοιο ἀστρολογικὸ πρόγραμμα, τὸ SAMMEC (Smoking Attributable Morbidity, Mortality, and Economic Cost). Ἐπειδὴ ὅμως ὅλοι ἐκεῖνοι ΔΕΝ εἶναι τόσο καλοὶ ἀστρολόγοι ὅσο ἐγώ, εἰσάγουν σαβούρα στὶς ἀρχικὲς ὑποθέσεις καὶ φόρμουλες, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν ἔξοδο ἐπίσης νὰ βγαίνουν σκουπίδια καὶ ἀπίστευτα νούμερα, ἄσχετα ἐντελῶς μὲ τὴν πραγματικότητα. Μετὰ πηγαίνουν μὲ τὶς ἐκτυπώσεις στὰ πολιτικὰ γραφεῖα καὶ τρομοκρατοῦν γιὰ 10′-20′ λεπτὰ τὸν ἀντίστοιχο πολιτικάντη ἢ γραφειοκράτη μὲ φοβεροὺς καὶ τρομεροὺς θανάτους (τελευταῖα ἄκουσα καὶ γιὰ 6 ἐκατομμύρια νεκρῶν ἀπὸ τὸ κάπνισμα καὶ μπερδεύτηκα, νόμιζα τὰ 6 ἐκατομμύρια ἦταν αὐτὰ ἀπ’ τὸ “ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα”… ἀλλὰ τελικὰ τὸ κατάλαβα, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑ 6 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ – εἴπαμε, τὸ τομπάκο εἶναι δεινὸς μαθηματικός…). Ἐπίσης παράγουν καὶ δημοσκοπήσεις, ἐντελῶς δικὲς τους, ποὺ σὲ αὐτὲς ὅλος ὁ πλανήτης -τὶ λέω; ὅλος ὁ βραχίονας τοῦ Ὠρίωνος συμφωνεῖ μαζὶ τους καὶ ἀπαιτεῖ καπνοαπαγόρευση καὶ ὅτι ἄλλο θέλουν ἐκεῖνοι.

Ἐὰν ὁ πολιτικάντης ἢ γραφειοκράτης ἀρνηθεῖ νὰ συνεργασθῇ τὸν προειδοποιοῦν ὅτι θὰ αὐξηθεῖ κατακόρυφα τὸ κόστος τῶν θανάτων καὶ τῆς περίθαλψης, θὰ χάσουν τὴν δουλειά τους, θὰ τοὺς κερατώσει ἡ γυναῖκα τους, θὰ τοὺς καεῖ τὸ φορητό, θὰ ἔρθει ὁ ἀντίχριστος, θὰ γίνει ὁ ἀρμαγεδδὼν καὶ τέλος ὅτι ὁ ΠΑΟΚ θὰ πάρει τὸ εὐρωπαϊκό. Αὑτὸ τὸ τελευταῖο πάντα πιάνει… 

Μά, θὰ μοῦ πεῖτε… ἡ ἰατρική;

Πράγματι, μιὰ φορὰ κι ἕναν καιρὸ ὑπήρχε μία παλιομοδίτικη ἐπιστήμη, ἡ ἰατρική, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ ἀσθένειες προκαλοῦταν ἀπὸ μικρόβια καὶ ἰούς κυρίως (σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις, καὶ ἀπὸ κληρονομικότητα). Αὑτὴ ἡ ἐπιστήμη δὲν ἦταν διόλου “μοντέρνα” καὶ “προοδευτική” ἔτσι ἀντικαταστάθη σταδιακῶς ἀπὸ τὴν … ἐπιδημιολογία τοῦ λάιφστάιλ (lifestyle epidemiology – ὄχι, δὲν εἶναι ἀνέκδοτο, ὑπάρχει ὄντως…)!

Βασικὸ ἀξίωμα τοῦ νέου αὐτοῦ κλάδου τῶν ‘κοινωνικῶν ἐπιστημῶν’, εἶναι ὅτι ὅλες οἱ ἀσθένειες στὸν πλανήτη -γιὰ νὰ μὴν ποῦμε καὶ σὲ ὅλον τὸν βραχίονα τοῦ Ὠρίωνος- προκαλοῦνται ἀπὸ τὸ κάπνισμα. Ἰδιαιτέρως ὅλες αὐτὲς οἱ ἀσθένειες μετὰ τὰ 75, ποὺ κάποιοι ἀπαρχαιωμένοι ἰατροὶ κάποτε ἰσχυριζόντουσαν ὅτι ἦταν ἀπλῶς ἀσθένειες τῶν γηρατειῶν…
Προφανῶς, δίχως τὸ ἐπάρατο κάπνισμα θὰ εἴμασταν ὅλοι ἀθάνατοι! Σὰν τοὺς ἀντικαπνιστὲς ἄς ποῦμε… Ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ ἀνεξήγητα καὶ μυστηριώδη “ἄλλα αἴτια”, συνήθως πρὶν φθάσουν τὰ 70. Ἴσως πάλι νὰ φταίει τὸ κάπνισμα ἀπὸ 3ο χέρι δὲν ξέρω…
(3rd hand smoking τὸ λένε – ὄχι, δὲν πρόκειται γιὰ κάποια καινούρια τεχνικὴ αὐτοϊκανοποιήσεως)

Ἡ ‘ἐπιδημιολογία τοῦ λάιφσταιλ’ λοιπόν, περιλαμβάνει τὴν συμπλήρωση ἐρωτηματολογίων καὶ κατόπιν τὴν ἐπεξεργασία μέσω στατιστικῆς μαγείας
(ἄλλος νέος κλάδος κι αὐτός!), καὶ ἀσκεῖται ἀπὸ φοιτητὲς ἢ ἀπόφοιτους “κοινωνικῶν ἐπιστημῶν” ποὺ δὲν ἔχουν τὸ παραμικρὸ ὑπόβαθρο στὴν χημεία, τὴν βιολογία, τὴν ἰατρική, κτλ. Κατόπιν τὰ ἀποτελέσματα ἀνακοινώνονται ἀπ’ ὅλα τὰ ἐπίσημα, διεθνοῦς ἐμβελείας παπαγαλάκια (π.χ. BBC, CNN, News Corporation κ.ἂ.) ὡς “ἔρευνες” – δίχως φυσικὰ νὰ διευκρινίζεται ὅτι δὲν εἶναι ἰατρικὲς οἱ ἔρευνες αὐτὲς οὔτε καὶ ἔχουν ποτὲ ἐπιβεβαιωθεῖ.

Καλῶς ἤλθατε στὴν φανταστικὴ χώρα τῶν ἀντικαπνιστῶν.

Φρούριον
ἀπὸ Φρούριον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.





Leave a Reply