Εἰς ἕνα κόσμον φυγάδων…

Εἰς ἕνα κόσμον φυγάδων...«Εἰς ἕνα κόσμον φυγάδων, ἐκεῖνος ποὺ πάει ἐμπρός, φαίνεται σὰν νὰ φεύγει»…
Freantles.

Εἶναι κωμικῶς τραγικόν, ἐκεῖνοι ποὺ ἐν πάσῃ λεπτομερείᾳ προετοιμάζουν τὴν φυγὴν των, νὰ κρατοῦν προφυλακισμένον κάποιον ὡς «ὕποπτον φυγῆς».

Re-natus Salvator Freantles

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply