Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἄν καὶ ἡ ἐποχὴ δὲν ἐνδείκνυται γιὰ συζητήσεις περὶ διαζυγίων, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν αὐξηθῇ κατακόρυφα, ἐγὼ θὰ τὸ τολμήσω.
Ἴσως ἀφ΄ ἑνὸς καταφέρουμε νὰ διακρίνουμε αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ χάσαμε καὶ μᾶς ἐπέτρεψε στὸ νὰ φθάσουμε στὸ διαζύγιο…
Ἴσως, ἀφ΄ ἑτέρου νὰ εἶναι ἀκόμη μία καλὴ εὐκαιρία νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν καταδυνάστευσι τῶν εἰδήσεων…
Ἴσως μόνον νὰ γελάσουμε… Κάτι ποὺ τόσο μᾶς χρειάζεται…

Παρασκευὴ βράδυ σήμερα…
Κρύο… Τὰ χρήματα δὲν περισσεύουν, γιὰ τοὺς περισσοτέρους…
Καὶ οἱ εἰδήσεις, ὅπως πάντα, θὰ μᾶς ἀποτελειώσουν…
Τί λέτε λοιπόν;
Νά ἀλλάξουμε λίγο τίς συνήθειές μας;

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply