Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία ...γκαρσονιέρα;Πρὶν ἀποφασίσουμε νὰ ἀνάψουμε τὴν τηλεόρασι, ἄς σκεφθοῦμε καλλίτερα τὸ τὶ μᾶς ἐπιβάλλουν μέσα ἀπὸ αὐτήν.
Καλλίτερα νὰ ἀπομακρυνθοῦμε λοιπόν, ἤ, ἐὰν δὲν ἀντέχουμε, ἄς προτιμήσουμε κάτι πιὸ εὐχάριστο καὶ πιὸ διασκεδαστικό. Κάτι ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ χαλαρώσουμε καὶ νὰ ἡρεμήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς παλαβώσουν…

Βέβαια, τὸ καλλίτερο ὅλων θὰ ἦταν νὰ φύγουμε ἐν τελῶς ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις…
Νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ κάτι ποὺ ἀγαπᾶμε ἤ μὲ κάποιους ποὺ ἀγαπᾶμε…
Ἐμεῖς ἀποφασίζουμε.

Γιὰ τὴν περίπτωσιν ὅμως ποὺ ἀποφασίσουμε τὶς ὀθόνες μας, τότε εἶναι προτιμότερο νὰ ἐπιλέξουμε κάτι ἀνάλαφρο. Κάτι ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ κοιμηθοῦμε σὰν ἄνθρωποι κι ὄχι σὰν ἑτοιμόῤῥοπα κτίρια.

 

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *