Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἔχουμε ἕνα θέμα μὲ τοὺς Γερμανοὺς ἐδῶ καὶ πολλὰ πολλὰ χρόνια. Ἀπὸ τὸν Μέτερνιχ ἐπισήμως ξεκίνησε αὐτό…
Μὰ σήμερα δὲν θὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὴν ἱστορία ἀλλὰ μὲ τὸ πῶς ἐμεῖς θὰ χαλαρώσουμε κάπως γιὰ νὰ καταφέρουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ὑστερία καὶ τὴν πίεσι.
Ὁ ἐκπληκτικὸς Βασίλης Λογοθετίδης λοιπὸν θὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ταξειδέψουμε λίγο στὰ ὅσα ὁ …πολιτισμὸς τῶν Γερμανῶν μᾶς ἔφερε ἀλλὰ θὰ μᾶς ξεκαθαρίσῃ ἐπίσης τὸ τὶ δὲν καταφέραμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πρὸ κειμένου νὰ διατηρήσουμε τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας μας.

Πάντως, γιὰ ἀπόψε εἰδικῶς… ἄς τὸ ἀπολαύσουμε.

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply