Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Λίλα, Λιλοῦκο, Λιλάκι…
Τήν θυμᾶστε;
Μία ἐκπληκτικὴ Τζένη Καρέζη ποὺ μαζὺ μὲ τὸν Διονύση Παπαγιαννόπουλο καὶ τὸν Ἀλέκο Ἀλεξανδράκη δίδουν κάτι ἀπὸ τὸν καλλίτερο ἑαυτό τους…
Κι ὄχι, δὲν εἶναι πὼς δὲν τὴν γνωρίζουμε τὴν ταινία… Οὔτε πὼς μᾶς περισσεύει χρόνος γιὰ νὰ τὸν σπαταλᾶμε σὲ ἀνόητες, κατὰ κάποιους, ἑλληνικὲς ταινίες τοῦ περασμένου αἰῶνος…
Ἄλλο εἶναι…

Εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ πολεμήσουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν κατάθλιψι…
Γιὰ νὰ τὸ καταφέρουμε ὅμως πρέπει νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ ὄσα μᾶς καταστοῦν συναισθηματικὰ ἐξαρτωμένους ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις ἄλλων. Καὶ στὶς εἰδήσεις μᾶς ἀνακοινώνουν ἀποφάσεις ἄλλων, ποὺ ὅμως ἐπηρεάζουν τὶς ζωές μας οὐσιαστικῶς.
Τί θά κάνουμε; Θά τούς τό ἐπιτρέψουμε ἤ θά ἀντιδράσουμε;

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply