Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἐπαναλαμβάνομαι… Ἴσως νὰ γίνομαι κουραστική…
Ὅμως εἶναι σημαντικότερον τὸ νὰ μποροῦμε νὰ ἐπαναδομοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας καθημερινῶς παρὰ νὰ μᾶς κατευθύνουν πρὸς τὴν ἀπογοήτευσι, τὴν δυστυχία καὶ τὴν κατάθλιψι…
Κι ἐπεὶ δὴ κυριοτέρα πηγὴ καταθλίψεως εἶναι πάντα τὰ δελτία εἰδήσεων, ἔως νὰ ἀλλάξουν τὰ δεδομένα, καλὸ εἶναι νὰ τὰ ἀποφεύγουμε…
Ἐνημερώσεις λαμβάνουμε, γιὰ τὴν εἰδησεογραφία, κάθε ἄλλην στιγμὴ τῆς ἡμέρας, πλὴν αὐτῆς ποὺ ἑτοιμαζόμαστε γιὰ ξεκούρασι…
Αὐτὲς οἱ στιγμὲς πρέπει νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε χαλαρωτικές… Γιὰ τὸ καλό μας καὶ τὸ καλὸ τῶν γύρω μας…
Ἐὰν δὲν μὲ πιστεύετε, δοκιμάστε το γιὰ λίγες ἡμέρες…
Ἴσως νὰ διαπιστώσετε μίαν πολὺ μεγάλη ἀλλαγή… στὰ πάντα…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

φωτογραφία

Leave a Reply