Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἡ ἐκπληκτικὴ Ἀριστέα ποὺ παραμένει ἐν τελῶς ἀθῶα, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ἥρωας, τοῦ ἑλληνικοῦ κλασσικοῦ κινηματογράφου…
Σαββατόβραδο σήμερα… Βρέχει…
Εἰδήσεις σὲ λίγο… Ὅλο καὶ κάποιος θὰ πνίγηκε… Ὅλο καὶ κάποιος θὰ πέθανε… Ὅλο καὶ κάποιος θὰ δυστύχησε…
Ἄρα οἱ δικές μας δυστυχίες πάντα θὰ εἶναι μικρότερες ἀπὸ αὐτὲς τὶς δυστυχίες ποὺ ἔχουν πέσῃ στὰ κεφάλια τῶν ἄλλων…
Ἄρα ἐμεῖς καλλίτερα νὰ περαμένουμε ἥσυχοι, διότι δὲν εἶναι καιροὶ αὐτοὶ νὰ κάνῃ κάποιος ἐπαναστάσεις…

Κι ὅμως…
Δὲν συζητῶ γιὰ ἐπανάστασι…
Γιὰ ἄρνησι συμμετοχῆς στὴν κατάθλιψι ἐννοῶ…
Γιὰ ἀποφυγὴ τοῦ ὅποιου ἐπηρασμοῦ ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ νὰ αἰσθανόμαστε ἀκόμη πιὸ ἀδύναμοι…
Δοκιμάστε το… Γιὰ ἀπόψε…

Ἐγὼ πάντως ἀπόψε θὰ δῶ τὴν Ἀριστέα.
Μοῦ ἔλειψε…

 

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *