Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Σήμερα ἡ πρότασις περιλαμβάνει κάτι ἀπὸ τὰ «ψεύτικα, τὰ λόγια τὰ μεγάλα, ποὺ μοῦ τὰ εἶπες μὲ τὸ πρῶτο μου τὸ γάλα…»…
Ὅμως πάντα μέσα ἀπὸ τὸ βλέμμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ποὺ οἱ ἄνθρωποι μόλις καὶ ἔκαναν τὰ πρῶτα δειλά τους βήματα πρὸς τὸ νὰ κατακτήσουν τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι, μετὰ ἀπὸ τόσους πολέμους, πλιάτσικα καὶ καταστροφές.

Ὅμως καὶ πάλι, ἐπαναλαμβάνοντας τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὁ στόχος μας δὲν εἶναι τὸ νὰ ἀπασχοληθοῦμε ἐμπρὸς σὲ μίαν ὀθόνη, ἀλλὰ τὸ νὰ κερδίσουμε κάτι ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὀθόνη.
Διότι τὸ νὰ χαζέψω τὶς εἰδήσεις, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως μὲ κατασρέφουν, εἶναι σαφῶς ἀνώτερο καὶ καλλίτερο τὸ νὰ περάσω λίγη ὥρα χαμογελῶντας καὶ ταξειδεύοντας σὲ μίαν ἐποχή, ποὺ τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ οἱ συνθῆκες ἦσαν τέτοιες ὥςτὲ νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἡ τσίπα καὶ τὸ φιλότιμο.

 

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply