Αἰθροβάτης

ΑἰθροβάτηςΑἰθροβάτης: αὐτὸς ποὺ περπατάει στὸν ἀέρα, ἢ τὸν αἰθέρα, ποὺ μπορεῖ νὰ περάσῃ πάνω ἀπὸ ποταμοὺς καὶ θάλασσες καὶ νὰ εἰσέλθῃ σὲ ἄδυτα.
Ἕνας πολὺ ὡραῖος ἀρχαῖος ἑλληνικὸς ὅρος γι’ αὐτὸ ποὺ σήμερα περιγράφεται ὡς «ἀστρικὸς ταξειδιώτης».

Αἰθροβασία: ἡ πρακτικὴ τοῦ Αἰθροβάτη.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply