Κρυώνουμε;

Κρυώνουμε;Ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψή μου κάτι διαμαρτυρίες ἐκεῖ στὴν Ἀθῆνα, τοῦ τύπου «κάνει κρύο», «κρυώνουμε», «ψοφόκρυο» καὶ ἄλλα τέτοια.
Νὰ τὸ δοῦμε λιγάκι τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὸ τὶ σημαίνει κρύο;

Πέρσεια Ἑκάτη

εἰκόνα

 

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply