Τὸ «ἱερὸν» ζεῦγος Ἰουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας.

Τὸ «ἱερὸν» ζεῦγος Ἰουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας.Λίγα ἀπὸ τὰ αἴσχη τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Θεοδώρας: 

 Ὁ Ἰουστινιανὸς ἀνεκυρήχθῃ ἅγιος, ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θ΄ καὶ στὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται διακριτικά, μαζὶ μὲ αὐτὴν τῆς συμβίας του Θεοδώρας, στὶς 2 Αὐγούστου («Ἁγιολόγιον Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Μητροπολίτου Σωφρόνιου Εὐστρατιάδη, & Νικηφόρου Καλλίστου Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 12, 31).

Ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος, ποὺ ἔγραψε τὴν ἱστορία τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἔγραφε κρυφὰ καὶ τὴν πραγματικὴ ἱστορία, ποὺ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Προκοπίου τὴν βρήκαν.

Γράφει λοιπὸν ἐκεῖ ὁ Προκόπιος.

 Ὁ Ἰουστινιανὸς ὁ «ἄρχοντας τῶν δαιμόνων», ὁ ἐστεμμένος φονιᾶς, μαζὶ μὲ τὴν διεστραμμένη σύζυγό του Θεοδώρα, ἔχει σκοτώσει τόσους πολλούς, ποὺ φαίνεται πὼς κανεὶς στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ πῇ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμό τους ……χάθηκαν πολλὰ ἐκατομμύρια ἄνθρωποι» (Ἀνέκδοτα, ιη΄, 1-6). ΄

Ἡ Θεοδώρα ἦταν μιὰ πόρνη, ποὺ ἔκανε στὸν Ἱππόδρομο νούμερα μὲ πάπιες, ποὺ ἔτρωγαν καλαμπόκι ἀπὸ τὸ αἰδοῖο της καὶ ἐξελίχθηκε ἀπὸ ἐρωμένη τοῦ βασιλιᾶ σὲ βασίλισσα, ἀφοῦ προηγουμένως, ὡς μαιτρέσσα ἑνὸς διοικητοῦ ἀφρικανικῆςς ἐπαρχίας, σχετίστηκε μὲ τοὺς πατριάρχες Τιμόθεο Γ΄ Ἀλεξανδρείας καὶ Σεβῆρο Ἀντιοχείας.

 Ἀρκεῖ νὰ ἐπισημανθῇ πὼς στὰ δεῖπνα «ἐπεδίδοντο σὲ ὁλονύχτια ὄργια, μὲ ὅλους μαζὶ τοὺς συνδαιτημόνες», ἐνῶ «δούλευε καὶ μὲ τις τρεῖς τρύπες μαζὶ καὶ κατηγοροῦσε τὴν φύση, παραπονούμενη, ποὺ δὲν τῆς εἶχε κάμει πιὸ φαρδιὲς καί τὶς τρύπες τῶν μαστῶν της…».

 Ὄχι ἄδικα λοιπόν, ὁ J.Korbler («Die Krebserkrankung der byzantinischen Kaiserin Theodora, Byzantium καὶ History of Medicine Neoplasms history (1974)) στήριξε μὲ σοβαρὰ στοιχεῖα τὴν θεωρία πὼς τὸ «ἱερὸ ζεῦγος» ἔπασχε ἀπὸ σύφιλη καί πως ἡ Θεοδώρα δὲν πέθανε ἀπὸ καρκίνο ὅπως πιστεύεται.
Συχνὰ πήγαινε σὲ συμπόσια μαζὶ μὲ δέκα ἢ καὶ περισσοτέρους νεαρούς, ὅλους ἐξαιρετικὰ γεροδεμένους, ποὺ εἶχαν κάμει δουλειά τους τὴν λαγνεία, καὶ ἐπεδίδοντο σὲ ὁλονύχτια ὄργια μὲ ὅλους μαζὶ τοὺς συνδαιτυμόνες.
Ὕστερα, ὅταν δεν ἕμενε πιὰ πνοὴ σὲ κανέναν ἀπ’ αὐτούς, ἐκείνη πήγαινε κι ἔβρισκε τοὺς ὑπηρέτες τους, πολλὲς φορὲς καμμιὰ τριανταριά, καὶ ζευγάρωνε μὲ ἔναν ἔναν ἀπ’ αὐτούς• ἀλλὰ οὔτε κι ἔτσι μποροῦσε να χορτάσῃ τὴν λαγνεία της.

Ὄσο γιὰ τὶς ἐκτελέσεις… ἤσαν ἀναρίθμητες…

Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ζευγάρι ἡ ἐκκλησία μᾶς τὸ ἔχει ἁγιοποιήσει.
Τί νά ποῦμε;

Ἐπάνω ἡ ἁγία Θεοδώρα.

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 51 times, 1 visits today)
Leave a Reply