Τὸ «ἱερὸν» ζεῦγος Ἰουστινιανοῦ καὶ Θεοδώρας.

Λίγα ἀπὸ τὰ αἴσχη τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Θεοδώρας: 

 Ὁ Ἰουστινιανὸς ἀνεκηρύχθῃ ἅγιος, ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θ΄ καὶ στὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται διακριτικά, μαζὺ μὲ αὐτὴν τῆς συμβίας του Θεοδώρας, στὶς 2 Αὐγούστου («Ἁγιολόγιον Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», Μητροπολίτου Σωφρόνιου Εὐστρατιάδη, & Νικηφόρου Καλλίστου Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 12, 31).

Ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος, ποὺ ἔγραψε τὴν ἱστορία τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἔγραφε κρυφὰ καὶ τὴν πραγματικὴ ἱστορία, ποὺ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Προκοπίου τὴν εὑρήκαν.

Γράφει λοιπὸν ἐκεῖ ὁ Προκόπιος.

 Ὁ Ἰουστινιανὸς ὁ «ἄρχοντας τῶν δαιμόνων», ὁ ἐστεμμένος φονιᾶς, μαζὺ μὲ τὴν διεστραμμένη σύζυγό του Θεοδώρα, ἔχει σκοτώσει τόσους πολλούς, ποὺ φαίνεται πὼς κανεὶς στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ πῇ τὸν ἀκριβῆ ἀριθμό τους …… Ἐχάθησαν πολλὰ ἐκατομμύρια ἄνθρωποι» (Ἀνέκδοτα, ιη΄, 1-6). ΄

Ἡ Θεοδώρα ἦταν μιὰ πόρνη, ποὺ ἔκανε στὸν Ἱππόδρομο νούμερα μὲ πάπιες, ποὺ ἔτρωγαν καλαμπόκι ἀπὸ τὸ αἰδοῖο της καὶ ἐξελίχθη ἀπὸ ἐρωμένη τοῦ βασιλέως σὲ βασίλισσα, ἀφοῦ προηγουμένως, ὡς μαιτρέσσα ἑνὸς διοικητοῦ ἀφρικανικῆςς ἐπαρχίας, ἐσχετίσθη μὲ τοὺς πατριάρχες Τιμόθεο Γ΄ Ἀλεξανδρείας καὶ Σεβῆρο Ἀντιοχείας.

 Ἀρκεῖ νὰ ἐπισημανθῇ πὼς στὰ δεῖπνα «ἐπεδίδοντο σὲ ὁλονύκτια ὄργια, μὲ ὅλους μαζὺ τοὺς συνδαιτημόνες», ἐνῶ «δούλευε καὶ μὲ τις τρεῖς τρύπες μαζὺ καὶ κατηγοροῦσε τὴν φύση, παραπονουμένη, ποὺ δὲν τῆς εἶχε κάμει πιὸ φαρδιὲς καί τὶς τρύπες τῶν μαστῶν της…».

 Ὄχι ἄδικα λοιπόν, ὁ J.Korbler («Die Krebserkrankung der byzantinischen Kaiserin Theodora, Byzantium καὶ History of Medicine Neoplasms history (1974)) ἐστήριξε μὲ σοβαρὰ στοιχεῖα τὴν θεωρία πὼς τὸ «ἱερὸ ζεῦγος» ἔπασχε ἀπὸ σύφιλη καὶ πὼς ἡ Θεοδώρα δὲν ἀπέθανε ἀπὸ καρκίνο ὅπως πιστεύεται.
Συχνὰ ἐπήγαινε σὲ συμπόσια μαζὺ μὲ δέκα ἢ καὶ περισσοτέρους νεαρούς, ὅλους ἐξαιρετικὰ γεροδεμένους, ποὺ εἶχαν κάμει δουλειά τους τὴν λαγνεία, καὶ ἐπεδίδοντο σὲ ὁλονύκτια ὄργια μὲ ὅλους μαζὺ τοὺς συνδαιτυμόνες.
Ὕστερα, ὅταν δεν ἕμενε πιὰ πνοὴ σὲ κανέναν ἀπ’ αὐτούς, ἐκείνη ἐπήγαινε κι εὕρισκε τοὺς ὑπηρέτες τους, πολλὲς φορὲς καμμιὰ τριανταριά, καὶ ἐζευγάρωνε μὲ ἕναν ἕναν ἀπ’ αὐτούς• ἀλλὰ οὔτε κι ἔτσι μποροῦσε να χορτάσῃ τὴν λαγνεία της.

Ὄσο γιὰ τὶς ἐκτελέσεις…  ἦσαν ἀναρίθμητες…

Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ζευγάρι ἡ ἐκκλησία μᾶς τὸ ἔχει ἁγιοποιήσει.
Τί νά ποῦμε;

Ἐπάνω ἡ ἁγία Θεοδώρα.
περιοδικὸν ἀναζήτησις

Leave a Reply