…Νά ξυπνῶ τό πρωί καί νά βλέπω τόν ὁρίζοντα

Δέν μέ ἐνδιαφέρει ἡ πολιτική.

Δέν μέ ἐνδιαφέρει ὁ καπιταλισμός, ὁ κομμουνισμός, τό μεγάλο κεφάλαιο, οἱ προλετάριοι…….

Δέν μοῦ ἀρέσει ἡ Χρυσή Αὐγή, οἱ ἀντιρατσιστές, οἱ παγκόσμιοι ἐξουσιαστές καί τά «παιχνίδια» τους. Τό μνημόνιο, ἡ τρόικα, οἱ ὀσφυοκάμπτες πολιτικοί μας.

Μοῦ ἀρέσει νά ζῶ στήν ἐξοχή, κοντά στήν φύσι. Ἐκεῖ πού ἀνήκω.

Πόσο πιό εὔκολη θά ἦταν ἡ ζωή μας ἄν εἴχαμε παραμείνει κοντά στό φυσικό μας περιβάλλον.

Ἐκεῖ, δέν χρειάζεσαι τράπεζες, ἐξουσία, δύναμι, ἀνθρώπους νά σέ ἐξουσιάζουν. Εἶσαι ἐσύ ὁ ἡγέτης τοῦ ἑαυτοῦ σου. 

Τό μόνο πού χρειάζεσαι – καί σοῦ τό δίδει «ἁπλόχερα» ἡ φύσις – εἶναι νά ξυπνᾶς τό πρωί καί νά βλέπῃς τόν ὁρίζοντα!

Μινώταυρος

πρώτη δημοσίευσις 27 Ὀκτωβρίου 2012

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply