Ἀντι-εἰδήσεις 18 Δεκεμβρίου 2013.

Ἀντι-εἰδήσεις 18 Δεκεμβρίου 2013.Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Ἀντωνάκι χαίρεται…
  Εὐτυχισμένο τὸ πιντί…
  Τὸ ὅ,τι προχωροῦν σὲ πλειστηριασμούς, ὄχι μόνον πρώτης κατοικίας, ἀλλὰ καὶ σὲ πλειστηριασμοὺς παλαιοτάτης, οἰκογενειακῆς κατοικίας, εἶναι σοβαρὸς λόγος γιὰ νὰ μοιράζῃ χαμόγελα, δεξιὰ κι ἀριστερά, σὰν νὰ διαφημίζῃ ὀδοντόκρεμα.
  Ὅσο γιὰ τὴν ἀμυντικὴ βιομηχανία…
  Ἀνάποδα τὰ περιγράφει…Ἄν καὶ συμφώνησε στὸ κλείσιμό της, αὐτὸ τὸ κουδουνισμένο θεωρεῖ πὼς σημείωσε ἐπιτυχία.
  Μά ποῦ στά κομμάτια ψωνίζουν μυαλό γιά νά ἀγοράσω μερικά κιλά, νά ἔχω κι ἐγώ στό μούσκιο;
  Διότι τόση ὑποκρισία, μαζὺ μὲ τόσα χαμόγελα, σὲ συνεργασία μὲ τόσες «ἐπενδύσεις» στὸν τμῆμα τῶν παγκοσμίων στοιχημάτων, γιὰ τὸ πόσους ἀπὸ ἐμᾶς, θὰ ἐκκαθαρίζουν ἐτησίως, οὐδέποτε….

 • Τέλος στὴν χρηματοδότησιν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
  Μόνον ὁ Καμμένος δὲν συνήργησε.
  Τί κατάλαβα;
  Κατάλαβα πὼς αὐτὸ τὸ «συνταγματικὸ τόξον» πρέπει νὰ καταστρατηγήσῃ ὅλο τὸ Σύνταγμα, ἀπὸ τὸ Ἄλφα του ἔως τὸ Ὠμέγα του, γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς ναί, μεγαλυτέρα ἐξαπάτησις τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔχῃ συμβῇ.
 • Βρήκαμε τὴν χἌννα…
  Ἐπέστρεψε γιὰ νὰ νὰ μᾶς ξανα-σώσῃ.
  Μετὰ ἀπὸ τὰ 2.500 σχολεῖα ποὺ σφράγισε, θέλει κι ἄλλα…
  Τώρα, κατὰ πῶς φαίνεται, θὰ πάῃ στοὺς 58, γιὰ νὰ γίνουν 59. πρὸ κειμένου νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε πίσω του τὸ Φώτι, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἔγινε αὐτὸ τὸ 59ο νούμερο.
  Τὴν θέσιν του, κατὰ πῶς φαίνεται, θὰ καταλάβῃ ἐπάξια τὸ πιντὶ τῆς ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ, χἌννα.
  Μάλλιστα τὸ κορίτσι ἐδήλωσε πὼς δὲν εἶναι πιὰ μΠατΣοΚ.
  Φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι…
  Τώρα εἶναι …ἐλιά… Ἤ γιὰ τὴν ἀκρίβεια, μία ἀπὸ τὶς 59 ῥίζες της…
  Ἡ κάτω δεξιὰ ῥίζα της… Καὶ βαθειὰ βαθειὰ χωμένη στὰ σκ@τά…. Ἔ, στὸ χῶμα ἤθελα νὰ γράψω…

ἐθνικὰ θέματα πολλὰ ἔχουμε… ἐθνικὴ κυριαρχία δὲν ἔχουμε…

 • Ἡ ἀμυντική μας βιομηχανία τελείωσε.
  Καὶ δὲν ἔχει νόημα νὰ τὸ συζητᾶμε.
  Πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ τὴν δημιουργήσουμε, πετῶντας στὴν χωματερὴ κάθε κομματόσκυλο ποὺ τὴν ῥήμαξε καὶ ἐπιλέγοντας μὲ μεγαλυτέρα σύνεσι τὸ ποιοὶ θὰ τὴν ἐπανδρώσουν.

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὸ Λιάπιεν συνελήφθῃ γιὰ τρεῖς παραβάσεις.
  Ἀνασφάλιστον ὄχημα, πλαστογραφία καὶ χρήσις πινακίδων κυκλοφορίας, παραβίασις STOP εἶχε τὸ Μιχαλάκι.
  Ἐν ὁλίγοις… τὸ πρώην κουδουνισμένο καὶ νῦν ἀπατεῶν διώκεται μόνον γιὰ πλημμέλημα.
  Ἐγώ, ἐσὺ κι ἐκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες κάνουμε τὸ σκ@τό μας παξιμάδι γιὰ νὰ πληρώσουμε τὴν ἀσφάλεια τοῦ ὀχήματός μας, ὄχι γιὰ τὸ κράτος ἀλλὰ γιὰ τοὺς συμπολῖτες μας, διότι οὐσιαστικῶς αὐτοὺς προστατεύουμε.
  Τὸ Λιάπιεν, μὲ 4.000 κυβικῶν ὄχημα, δηλώνοντας συνταξιοῦχος, αὐτοαθωώνεται…
  Ξέχασε ὁ ἀπατεὼν τὴν τηλεφωνικὴ κλήσι ποὺ διέταξε γιὰ τὸν Ψωμιάδη…
  Ἐπίσης ξέχασε τὸ ΕΚΑΣ ποὺ εἰσέπραττε, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ 148 ἐκατομμύρια, ἐπίσημο περιουσία του, μόνον σὲ μετρητά.
  Τοῦ τὰ ἄφησε, θὰ ἔλεγε, ὁ θεῖος του… Φέξε μου καὶ γλύστρισα λοιπόν…
  Ἅμα ἔχῃς γεννηθῇ ἀπατεών, δὲν γίνεται, τὸ κουβαλᾶς ἔως τῆς τελευταίας σου ἀνάσας.
  Κι ὅπως ἔγραφα κι ἐχθές:

  • Ἐάν οἱ κορυφή-βλέπε βο(υ)λευτές- βρωμοῦν τόσο πολύ, γιατί ἡ βάσις-βλέπε κοινωνία-νά μήν βρωμᾶ;
 • Τὸ πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Μάνου Χατχηδάκη πεθαίνει.
  Ἡ ὀρχήστρα τῶν χρωμάτων…
  Βέβαια τσακίστηκαν τὰ κουδουνισμένα νὰ τὴν σώσουν… ἀλλὰ τὸ σώσιμό της θὰ μοιάζῃ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα: ἀνάσα θὰ εἶναι…
 • Περισσότεροι ἀπὸ 7000 νεκροὶ μετανάστες τὸ 2013.
  Εἶναι τὸ δουλεμπόριον ποὺ ἔχει καὶ τὶς φθορές του…
  Διότι ἐὰν πράγματι κάποιος ἐνδιαφερόταν γιὰ αὐτὰ τὰ ἄτομα, θὰ εἶχε φροντίσῃ κι ἀναλόγως… 
 • Παράνομες οἱ μειώσεις μισθῶν τῶν δικαστῶν.
  Ἀπεφάνθῃ τὸ μισθοδικίον.
  Κατὰ τὸ γνωστότατον πλέον: Γιάννης κερνᾶ καὶ Γιάννης πίνει.
 • Ἐλεύθερος ὁ Ῥαπτόπουλος.
  Ἄν καὶ χρωστᾶ πολλά, εἶναι καλλίτερο νὰ κυκλοφορῇ ἐλεύθερος, γιὰ νὰ καταφέρῃ νὰ …χρωστᾷ ἀκόμη περισσότερα.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Οἱ ἀπεργίες ἐξακολουθοῦν ἀλλὰ τὸ Ἀδωναΐ χαίρεται…
  Καί γιατί νά μήν τό κάνῃ;
  Γνωρίζει πὼς θὰ ἀπαλλαχθῇ λόγῳ μεγάλης βλακείας.

 • 8,5 ἐκατομμυρια ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ  ΟΚΑΝΑ.
  Κι ἄρχισαν οἱ δηλώσεις …ἐντυπωσιασμοῦ!!!
  Πάλι λάδι θὰ βγῇ τὸ Ἀδωναΐ!!!
  Νὰ μοῦ τὸ θυμᾶστε…
  Ὅσο γιὰ τὸν ΟΚΑΝΑ….
  Χά… Τελείωσε… Τώρα ἀρχίζουν τὰ πειράματα, ἐπισήμως… 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Ἡ ἀνάπτυξις μᾶς ἔρχεται τὸ 2014.
  Κατὰ τὸν Προβόπουλο.
  Μείωσις κατὰ 1% τῆς ἀνεργίας, προβλέπεται, καὶ αὔξησις τοῦ ΑΕΠ κατὰ 0,5%.
  Ποῦ στά κομμάτια τά βλέπουν αὐτά καί σέ ποιές βάσεις τά στηρίζουν, εἶναι ἄγνωστον…
  Γιὰ νὰ περιμένῃς ἀνάπτυξιν κάνεις ἐπενδύσεις γιὰ πολλούς…
  Δὲν διαθέτεις 19,1 ἐκατομμύρια εὐρόπουλα γιὰ νὰ ἀνοίξῃς μίαν θέσιν ἐργαζομένου…
  Διαθέτεις 1.000.000 εὐρόπουλα γιὰ τοὐλάχιστον 19 ἐργαζομένους…
  Ἀλλὰ ἔτσι μᾶς ἐξαπατοῦσαν πάντα… Μοιράζοντας ψεύτικες ἐλπίδες…
 • Ἡ θυγατρικὴ τῆς ΔΕΗ πωλεῖται.
  Ναί, κατὰ 66% μεταβιβάζεται σὲ «στρατηγικὸ ἐπενδυτή».
  Κοινῶς; Ἀπ΄ εὐθείας ἀνάθεσις καὶ οὐσιαστικῶς ἀκόμη πλιάτσικο συμβαίνει στὴν χώρα.
 • 30.000 αἰτήσεις, γιὰ 500 θέσεις ἐργασίας.
  Ναί, στὸν ΟΤΕ.
  Ἀπὸ τὴν …ἀνάπτυξιν τὸ ἔπαθανν!!! 
 • Πρωταθλήτρια στὶς αὐξήσεις φόρων ἡ χώρα μας.
  Κατὰ τὸν ΟΟΣΑ.
  Εἶναι ὁ προάγγελος τῆς ἀναπτύξεως αὐτό…
  Μὴν τρομάζετε…
  Τώρα μάλλιστα ποὺ ἔρχεται κι ἄλλη ἀνάπτξις, νὰ περιμένουμε καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων…
  Διότι ἔως τώρα μόνον νομοθετοῦσαν.
  Ξέρετε τί ἔχει νά συμβῇ κατά τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων τους;
  Νά πῶ σφαγή; Λίγο εἶναι…
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  -0,02%%
  Δὲν ἐρμηνεύεται αὐτό…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Κατάληψις στὴν Φιλοσοφική, μαθήματα στὴν Νομική.
  Εἴπαμε…
  Τὸ μόνον ποὺ μαθαίνουν καλῶς οἱ φοιτητὲς εἶναι τὸ πῶς θὰ κάνουν καταλήψεις ἐπὶ καταλήψεων.
  Κατὰ τὰ τὰ ἄλλα τὰ ΑΕΙ μας εἶναι γιὰ τὰ …μπᾶζα!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Σκάνδαλον τεράστιο στὴν Τουρκία.
  Παιδιὰ ὑπουργῶν ἐμπλέκονται σὲ μεγάλο σκάνδαλον χρηματισμοῦ.
  Βρῆκαν κι αὐτοὶ τὴν Ὥρα… Λέμε…

 • Ἡ τραπεζικὴ ἔνωσις τῆς Εὐρώπης ἔφθασε.
  Καὶ τὸ κερασάκι τῆς τούρτας μόλις ἀπεκαλύφθῃ.
  Ἡ ἑνοποίησις τῶν εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν ποὺ σημαίνει …ἀπόλυτον ἔλεγχο πληθυσμῶν!!!

 • 100 ἐκατομμύρια δοράλια, γιὰ νέες θέσεις ἐργασίας στὴν Αὐστραλία.
  Τώρα αὐτὸ εἶναι κάπως ἀνάποδον, μὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς διδάσκουν ἐδῶ.
  Ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ξέρουν οἱ Αὐστραλοί… Νὰ ἔλθουν νὰ μάθουν ἀπὸ τὰ δικά μας κουδουνισμένα.
 • Ἡ Αἴτνα ξύπνησε.
  Ἄν τὲ νὰ δοῦμε γιὰ πόσο…
 • Δὲν θεωρεῖται ἀδίκημα ἡ ἄρνησις γενοκτονίας τῶν Ἁρμενίων.
  Ναί, ξέρει καλλίτερα τὸ δικαστήριον ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τὸ τὶ εἶναι, ἤ ὄχι, γενοκτονία.
  Μόνον μὴν τὸ πάθουν κι αὐτοὶ νὰ προσέχουν…

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply