Κι ἐν ᾦ ἡ χώρα κατεδαφίζεται, ὁ ἐμφύλιος καλὰ κρατεῖ.

Κι ἐν ᾦ ἡ χώρα κατεδαφίζεται, ὁ ἐμφύλιος καλὰ κρατεῖ.«Ἡ δική μου ὁμάδα εἶναι καλλίτερη ἀπὸ τὴν δική σου…»
«Τὸ δικό μου κόμμα καλλίτερο ἀπὸ τὸ δικό σου…»
«Ἡ δική μου θρησκεία καλλίτερη ἀπὸ τὴν δική σου…»
«Ἡ δική μου πορεία καλλίτερη ἀπὸ τῶν ἄλλων…»
«Τὰ δικά μου σχέδια καλλίτερα ἀπὸ τὰ δικά σας…»
«Τὰ δικά μου ὄνειρα καλλίτερα ἀπὸ τῶν ἄλλων…»
«Ἐγὼ ἀξίζω κι ἐσεῖς εἶστε ἄχρηστοι…»
«Ἐγὼ θὰ σᾶς σώσω κι ἐσεῖς θὰ μᾶς καταστρέψετε…»
«Ἐγὼ διασώζω τὴν ἱστορία, τὴν μνήμη, τὶς πανάρχαιες καταβολὲς κι ἐσεῖς εἶστε προδότες…»
Κι ἄλλες, τέτοιου εἴδους ἀνοησίες, ποὺ ἀκούγονται καὶ διαβάζονται ἀπὸ κάθε πλευρὰ τῆς κοινωνίας μας, καὶ καθιστοῦν τοὺς ἐκφραστές τους ἀκόμη πιὸ γελοίους, στὰ μάτια μας, ἀπὸ ὅσο πράγματι εἶναι…

Ἔγραφα στὶς 21 Μαρτίου 2011 τό:

Οἱ πραγματικοὶ ἐχθροὶ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ εἶναι οἱ «Ἕλληνες»!

Τό ἔγραψα τότε, κυρίως, γιὰ τοὺς χριστιανοὺς «πατριῶτες» ποὺ ἀπέκλειαν ὅλους τοὺς Ἕλληνες, διαφορετικοῦ θρησκεύματος, ἀπὸ τὸ δικαίωμα στὸν πατριωτισμό.
Βάσει τῶν ἀντιδράσεων ποὺ ἠκολούθησαν τὸ ἐν λόγῳ κείμενον, προχώρησα σὲ ἀκόμη μίαν δημοσίευσιν.
Αὐτήν:

Ὅταν βλέπῃς τὸν ἐχθρό ποὺ θέλεις

Ἀλλὰ πάλι ἀδίκως…
Ἀπὸ τὴν μία μεριὰ εἴχαμε τοὺς «πατριῶτες» κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τοὺς «ἐξωμότες».
Δὲν ἔχει σημασία ἡ πλευρὰ ποὺ θὰ στήσουμε τὴν ὀπτική μας… Ὅλοι, ἀπὸ κάθε πλευρά, ἀπὸ κάθε ὀπτικήν, τὰ ἴδια πρεσβεύουν…
Μία ἀηδία δῆλα δή…

«Ἐγὼ εἶμαι καλλίτερος, διότι πιστεύω στὸν τάδε θεό.
Ὁ ἄλλος εἶναι χειρότερος διότι ἤ εἶναι ἄθεος ἤ πιστεύει στὸν ἀπέναντι θεό.
Κι ὅλοι μαζὺ εἶστε ἀνθέλληνες, διότι δὲν ἀκολουθεῖτε τὴν δική μου γραμμή….»

Κι ἄλλα τέτοια, ἀναλόγου …βλακείας, ἀνθελληνικότητος καὶ ἀνοησίας.
Μάλιστα αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἰσχυρίζονται πὼς θὰ μᾶς …«σώσουν» ἀπὸ τὴν φόρα, φόρα κατηφόρα μας…

Λοιπόν…
Γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε, ἀκόμη μίαν φορά, τὸ ποιοὶ θὰ «σώσουν» ποιούς…
Ὁ Ἕλλην δὲν χρειάζεται σωτῆρες. Εἶναι ὁ ἴδιος σωτὴρ τοῦ ἐαυτοῦ του, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων.
Κι ὅταν λέω Ἕλλην ἐννοῶ Ἕλλην κι ὄχι Ἑλληνογεὴς ἢ ἑλληνόφωνος ἢ «ἑλληνοποιημένος». Αὐτὸ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε.
Διότι, κι ἄς μὴ τὸ ἀντιλαμβάνονται κάποιοι, ὁ Ἕλλην δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ταὐτότητες, χωραφάκια, ὁμαδοῦλες, πακέτα διασώσεως, καπελώματα καὶ κομματικὲς πιστοποιήσεις. Εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶναι, διότι ἔτσι πρέπει κι ὀφείλει νὰ εἶναι…
Δρᾶ σκέτο, ὅπως ἡ συνείδησίς του τοῦ ὑπαγορεύει, δίχως νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν περιῤῥέουσα ἠλιθιότητα. Ἐπίσης, δρᾶ, κατὰ συνείδησιν κι ὄχι  βάσει  προσωπικῶν του μικροσυμφερόντων.
Τέλος, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀκόμη μαλώνουν, ὡς κοινοί, κοινότατοι, γάιδαροι, σὲ ξένον ἀχυρώνα, γνωρίζει καὶ τὸ ποῦ θὰ πάῃ καὶ τὸ γιατὶ καὶ τὸ πῶς… Καὶ μάλιστα γνωρίζει πὼς θὰ φθάσῃ …δίχως τους!!!
Συνεπῶς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ κινοῦνται γύρω του, ὡς θόρυβος, τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνουν εἶναι νὰ …γελοιοποιοῦνται. Οὔτε μποροῦν, οὔτε δικαιοῦνται ἀλλὰ οὔτε θὰ καταφέρουν νὰ ἐπιτύχουν κάτι περισσότερον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔχουν: τὴν ἀποδιάλυσιν καὶ τὴν ἀπόλυτον ἀποδόμησιν τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Μὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν δὲν εἶναι Ἑλλάς…
Ἄρα ἔχουν δικαίωμα «προσβάσεως» καὶ καταστροφῆς μόνον σὲ κάτι ποὺ τοὺς ἀνήκει καὶ τοὺς ἀφορᾶ…
Σὲ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα…
Χά… εἴπαμε… Ἁπλῶς θορυβοῦν!

Φιλονόη

Οἱ πραγματικοὶ ἐχθροὶ τῆς ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΟΥ εἶναι οἱ «Ἕλληνες»!

φωτογραφία

Leave a Reply