Ἀναφαίρετον δικαίωμα ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀποδέκτου τῆς προσφορᾶς.

Ἀναφαίρετον δικαίωμα ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀποδέκτου τῆς προσφορᾶς.Πρὸς Ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε,

Ἐὰν οἱ Χρυσαυγῆτες, ἢ ὁποῖος ἄλλος Ἕλλην, διαθέτει χρήματα, ποὺ τοῦ περισσεύουν, ἤ ποὺ τὰ στερεῖται, γιὰ νὰ βοηθήσῃ, ἐν μέσῳ κρίσεως, Ἕλληνες συμπατριῶτες του, αὐτὸ εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα τους/του καὶ συνταγματικῶς καταχυρωμένο δικαίωμα στὴν Αὐτοδιάθεση.

Ξέρετε πόσο αἷμα ἔχει χυθεῖ γιά τό δικαίωμα στήν αὐτοδιάθεση;

Ὅποιος λοιπὸν χαρακτηρίζει ῥατσιστικὴ τὴν βοήθεια… ἀκυρώνει διατάξη καὶ πνεῦμα τοῦ Συντάγματος.
Αὐτὸς εἶναι ἔνας χαρακτηρισμός, ποὺ δὲν προσβάλλει ἐκείνους στοὺς ὁποίους ἀπευθύνεται, ἀλλὰ προσβάλλει αὐτούς ποὺ τὸν ἀπευθύνουν.

Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι τέτοια ἐννοιολογικὴ φαλκίδευση καὶ ἀντιστροφὴ δεν ἔχει σκεφτεὶ οὔτε ὁ Ὄργουελ στο «1984».

Μαρία Τζάνη

φωτογραφία

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply