Γιατί ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἤδη …ληγμένη;

Γιατί ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι «νεκρά»;.

Στὰ ψιλὰ γράμματα στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ξεχωρίζει μία ὑποπαράγραφος, τὴν ὁποία πολλοὶ ἔχουν ἀγνοήση. Ἡ ὑποπαράγραφος αὐτὴ ὅμως εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο, αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ «συμφωνία» τῆς Λίμνης πρέπει νὰ θεωρεῖται…λήξασα!

Μέρος Πρῶτο, ἄρθρον πρῶτο, παράγραφος 4, περίπτωσς ε) Συμφωνίας Πρεσπῶν. «Τὸ Δεύτερο Μέρος ( ἐννοεῖ τὰ Σκόπια) θὰ ὁλοκληρώση in toto τὶς συνταγματικὲς τροποποιήσεις ἕως τὸ τέλος τοῦ 2018». Συνέχεια

Ὑπηρετεῖ τό Σύνταγμα τούς πολίτες ἤ τό …ἀνάποδον;

Οἱ ίδιοκτῆτες ΜΜΕ ποὺ προσέφεραν ἕναν σκασμὸ λεφτὰ γιὰ κάθε τηλεοπτικὴ ἄδεια, στὸν διαγωνισμὸ ποὺ ἀκυρώθηκε -ΣΚΑΙ 43 ἑκατομμύρια εὐρῶ, Dimera 52 ἑκατομμύρια εὐρῶ, ΑΝΤΙ 75 ἑκατομμύρια εὐρῶ, Alter Ego 74 ἑκατομμύρια εὐρῶ- προσφεύγουν τώρα στὸ ΣτΕ ἐπειδὴ τὰ 35 ἑκατομμύρια εὐρῶ σὲ δέκα (10) δόσεις εἶναι πολλά.

Συνέχεια

Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Ἡ σιωπὴ τῶν Ἀσβῶν.

Πέρασαν 48 ώρες από την απόφαση -διαταγή της αγίας τριάδας του κ. Αθανασίου που ανέτρεψε το πολίτευμα. Και εξακολουθούν να σιωπούν όλοι οι «αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών».
Αριστεροί, κεντροαριστεροί, κεντροδεξιοί, αντιφασίστες, σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλ-ληστές, τηλε-παπαγάλοι, ραδιο-μαιμούδες, και συνταγματολόγοι.
Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας μπορούν να σου απαγορεύουν την πολιτική δραστηριότητα! Iδού το ερώτημα! Συνέχεια

Τὰ «ἀντιδημοκρατικά» ἄρθρα τοῦ Συντάγματος ποὺ ἔπρεπε νὰ καταργηθοῦν!!!

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος Μαρκεζίνη τοῦ 1973, ποὺ ἐθεωρήθησαν «αὐταρχικά» καὶ «ἀντιδημοκρατικά» ἀπὸ τὴν λεγομένη δημοκρατικὴ «μεταπολίτευσι».

Βγάλτε τὰ συμπεράσματά σας γιὰ τὸ ποῖοι εἶναι οἱ σοσιαλίσταροι, αὐταρχικοὶ ἀλῆτες, μὲ πρωτεργάτη τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ, οἱ ὁποῖοι κατήργησαν τὸ πρῶτο φιλελεύθερο σύνταγμα ποὺ ἐδημιουργήθη ἐπὶ …χούντας: Συνέχεια

Ἀναφαίρετον δικαίωμα ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀποδέκτου τῆς προσφορᾶς.

Πρὸς Ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε,

Ἐὰν οἱ Χρυσαυγῆτες, ἢ ὁποῖος ἄλλος Ἕλλην, διαθέτῃ χρήματα, ποὺ τοῦ περισσεύουν, ἤ ποὺ τὰ στερεῖται, γιὰ νὰ βοηθήσῃ, ἐν μέσῳ κρίσεως, Ἕλληνες συμπατριῶτες του, αὐτὸ εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα τους/του καὶ συνταγματικῶς καταχυρωμένο δικαίωμα στὴν Αὐτοδιάθεσι.

Ξέρετε πόσο αἷμα ἔχει χυθεῖ γιά τό δικαίωμα στήν αὐτοδιάθεσι; Συνέχεια