Γιατί ἡ «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἤδη …ληγμένη;

Γιατί ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι «νεκρά»;.

Στὰ ψιλὰ γράμματα στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ξεχωρίζει μία ὑποπαράγραφος, τὴν ὁποία πολλοὶ ἔχουν ἀγνοήση. Ἡ ὑποπαράγραφος αὐτὴ ὅμως εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο, αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ «συμφωνία» τῆς Λίμνης πρέπει νὰ θεωρεῖται…λήξασα!

Μέρος Πρῶτο, ἄρθρον πρῶτο, παράγραφος 4, περίπτωσς ε) Συμφωνίας Πρεσπῶν. «Τὸ Δεύτερο Μέρος ( ἐννοεῖ τὰ Σκόπια) θὰ ὁλοκληρώση in toto τὶς συνταγματικὲς τροποποιήσεις ἕως τὸ τέλος τοῦ 2018». Συνέχεια

Ὑπηρετεῖ τό Σύνταγμα τούς πολίτες ἤ τό …ἀνάποδον;

Οἱ ίδιοκτῆτες ΜΜΕ ποὺ προσέφεραν ἕναν σκασμὸ λεφτὰ γιὰ κάθε τηλεοπτικὴ ἄδεια, στὸν διαγωνισμὸ ποὺ ἀκυρώθηκε -ΣΚΑΙ 43 ἑκατομμύρια εὐρῶ, Dimera 52 ἑκατομμύρια εὐρῶ, ΑΝΤΙ 75 ἑκατομμύρια εὐρῶ, Alter Ego 74 ἑκατομμύρια εὐρῶ- προσφεύγουν τώρα στὸ ΣτΕ ἐπειδὴ τὰ 35 ἑκατομμύρια εὐρῶ σὲ δέκα (10) δόσεις εἶναι πολλά.

Συνέχεια

Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Ἱσχύουν οἱ δηλώσεις τοῦ Βενιζέλου;

Πρίν ἀπό ἑπτὰ ἡμέρες ὁ καινούργιος ὑπουργός οἰκονομικῶν, ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καί συνταγματολόγος ἔλεγε ὅτι: Συνέχεια

Εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπογραφή;

     Ἐπανέρχομαι μιά καί δέν ἔχει τελειώσει ἀκόμη ἡ ἀπογραφή…..

      Σέ καμμία περίπτωσι δέν προβλέπει κυρώσεις σέ ἄλλα φυσικά πρόσωπα καί δέν περιγράφει ὠς παράβασι τήν ἄρνησι παραχωρήσεως στοιχείων στήν στατιστική ὑπηρεσία.

      Σέ ἄρθρα καί δημοσιεύματα ἐμφανίζεται ἡ ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ ὡς ὑποχρεωτική. Μάλιστα ἀναφέρονται καί κυρώσεις γιά ὅσους δέν ἐπιθυμοῦν νά ἀπογραφοῦν, μέ ποσά ἀπό 1.000 ἔως 50.000 εὐρώ, βάσει τοῦ νόμου 3832/2010 περί συστάσεως τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας. Ὥστόσο διαβάζοντας κάποιος τό νόμο διαπιστώνει ὅτι ἡ ἀλήθεια εἶναι διαφορετική.. Συνέχεια

Μία καλή ἀπάντησις περὶ «νομιμότητος» σὲ μερικά «νομοθετήματα»!

Ἡ παρακάτω ἀπάντησις-τεκμηρίωσις, ἀφορᾶ στοὺς ἀπανταχοῦ διαστρεβλωτὲς τῆς ὑπαρχούσης συνταγματικῆς μας πραγματικότητος.

Ἐφ΄ ὅσον κάποιοι «νομοθετοῦν» δίχως νὰ λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τὸ Σύνταγμα (τὸ ὁποῖον οἱ ἴδιοι οὐσιαστικῶς ὅρισαν), καλό θὰ ἦταν νὰ ξαναδιαβάσουν μίαν τεκμηριωμένη ἀπάντησι-σχολιασμό, στὰ ὅσα ἰσχυρίζονται.

Φιλονόη.

Σχολιασμός της πρόσφατης υπ. αρ. 350/2011 απόφασης του 4τμ. ΣτΕ.

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του 4 τμ. του ΣτΕ με αρ. 350/2011 σχετικά με το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών και την άκριτη απονομή Συνέχεια