Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Ἱσχύουν οἱ δηλώσεις τοῦ Βενιζέλου;

Πρίν ἀπό ἑπτὰ ἡμέρες ὁ καινούργιος ὑπουργός οἰκονομικῶν, ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καί συνταγματολόγος ἔλεγε ὅτι: Συνέχεια