Δίκτυα, χρῆμα καὶ «βοσκοί» τὰ πρόβατα ὁδηγοῦν σὲ βεβαία σφαγή!!!

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ιστοσελίδα της χώρας μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα παραπέμπει σε ιστοσελίδα που διαχειρίζεται γιος υπουργού της …χούντας, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα για την παραβίαση δικαιωμάτων της …«Μακεδονικής» μειονότητας. Δίκτυα, χρῆμα καὶ «βοσκοί» τὰ πρόβατα ὁδηγοῦν σὲ βεβαία σφαγή!!!9 Συνέχεια

Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ ὑγιεινισμοῦ.

Tὸ πρόβλημα τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ὑγιεινισμοῦ εἶναι καθαρὰ παραθρησκευτικό.
Ἀπὸ τὴν «σωτηρία τῆς ψυχῆς» τῶν νταβατζῆδων περάσαμε στὴν «σωτηρία τοῦ σώματος» καὶ πάλι μὲ ἐπίδοξους νταβατζῆδες, ποὺ συμπεριφέρονται λὲς καὶ εἶναι ἰδιοκτῆτες τῶν σωμάτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη!
Συνέχεια

Χούντα εἶναι… Θὰ περάσῃ…

Ὅπως ἐπέρασαν κι ὅλες οἱ προηγούμενες.
Ἐὰν κάνουμε μία ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν μας, ἀκόμη καὶ στὰ βάθη τῶν αἰώνων, οὔτε μία ἀπὸ τὶς γνωστὲς κι ἄγνωστες δικτατορίες, ἐπέτυχε νὰ σταθῇ πέραν κάποιου συγκεκριμένου χρονικοῦ διαστήματος.
Ἀκόμη κι αὐτές, ποὺ πίσω τους ὑπῆρχε μία αὐτοκρατορία, κατέπεσαν καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μεγάλο θόρυβο.
Κι αὐτὸ εἶναι τὸ μόνον ποὺ ὀφείλουμε νὰ κρατήσουμε στὴν μνήμη μας.
Χούντα εἶναι… Θὰ περάσῃ…

Πότε;  Πῶς; Μέ ποιόν τρόπο;
Ὅταν ὅλα ἀρχίζει νά τά σκιάζῃ ἠ φοβέρα καί νά τά πλακώνῃ ἡ σκλαβιά;
Δὲν ξέρω γιὰ ἐσᾶς…
Ὅμως ἐγὼ κάτι παθαίνω ὅταν μαθαίνω γιὰ διώξεις Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ καθεστώς.
Διάβαζα, γιὰ παράδειγμα, περὶ τῶν διώξεων τῶν πρωτεργατῶν, στὶς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Χαλκιδικῆς. Τὸ μόνον ποὺ δὲν τοὺς ἔχουν φορτώσει, στὰ κατηγορητήρια, εἶναι τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα. Κάθε ἀνοργασμικὸς ὑπάνθρωπος ἔβαλε τὸ χεράκι του, τὸ ποδαράκι του, τὴν οὐρίτσα του γιὰ νὰ συλλέξῃ κατηγορίες καὶ νὰ παρουσιάσουν ὡς τριτοκοσμικὰ τέρατα ἀνθρώπους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ αὐτονόητα, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσί τους.
Στὴν ἀρχὴ λυπήθηκα… Ἴσως κατὰ βάθος καὶ νὰ φοβήθηκα, διότι θὰ εἶναι πολὺ εὔκολο, κατὰ πῶς φαίνεται, γιὰ τοὺς κρατοῦντες, ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, μέσῳ τοῦ ἐκφοβισμοῦ, νὰ παύσουν κάθε φωνὴ διαμαρτυρίας. Ἔτσι διαφαίνεται…. Καὶ ἴσως ἔτσι νὰ συμβῇ… Συνέχεια

Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου «Καταστροφή».

 Μὲ τόσην ἀνεργία, εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ βλέπουμε τὸ κάθε κομματόσκυλο νὰ δηλώνῃ ὡς ἐπάγγελμα τὸ ὁ,τιδήποτε κατεβαίνει στὴν κούτρα του. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τώρα πιά, γιὰ αὐτοὺς εἰδικῶς, μετρᾷ μόνον ἡ κομματικὴ ταὐτότης. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, γιὰ νὰ μπορῇς νὰ ἐκπροσωπῇς τὸ κάθε κόμμα σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα, πρέπει πράγματι νὰ ἔχῃς μαθητεύσῃ δίπλα στοὺς μεγαλυτέρους διδασκάλους τοῦ εἴδους. Γιὰ νὰ ἐμφανισθῇς λοιπὸν σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχῃς περάσῃ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες βαθμίδες καὶ τὶς ἐξετάσεις ποὺ ἐπιβάλλονται. Πρέπει ἐν ὁλίγοις νὰ ἔχῃς γίνῃ καθηγητὴς στὸ εἶδος σου. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ παραπάνω…. 

Συνέχεια

Ἀλλοδαποί ἐπετέθησαν σὲ… κοντοκουρεμένους!

Κ.Δένδια με τους αντιρατσιστικούς σας νόμους,αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή σας;;

Ολοι εσείς που ακόμα και σήμερα,τώρα αυτήν εδώ την στιγμή,με τα όσα συνέβησαν και τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα που γεννηθήκατε,που κληρονομήσατε από τους προγόνους σας,ακόμα και τώρα,δεν βλέπετε το πρόβλημα όχι μόνο με τους λαθρομετανάστες αλλά κυρίως με αυτούς που κρύβονται πίσω από τους λαθρομετανάστες;;
Συνέχεια