Δίκτυα, χρῆμα καὶ «βοσκοί» τὰ πρόβατα ὁδηγοῦν σὲ βεβαία σφαγή!!!

Η ΚΡΑΤΙΚΗ ιστοσελίδα της χώρας μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα παραπέμπει σε ιστοσελίδα που διαχειρίζεται γιος υπουργού της …χούντας, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα για την παραβίαση δικαιωμάτων της …«Μακεδονικής» μειονότητας. Δίκτυα, χρῆμα καὶ «βοσκοί» τὰ πρόβατα ὁδηγοῦν σὲ βεβαία σφαγή!!!9 Συνέχεια

Γιὰ κάθε ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΙΝ τοῦ Συντάγματος ΠΑΝΤΑ τὸν λόγο ἔχει ἔνας …«Συνταγματολόγος»!!!

Όπου χρειάζονται να παραβιάσουν το Σύνταγμα και να παρακάμψουν την Δημοκρατία, για το συμφέρον του …Συστήματος, τον λόγο έχει πάντα ένας Συνταγματολόγος. Συνέχεια

Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ ὑγιεινισμοῦ.

Tὸ πρόβλημα τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ὑγιεινισμοῦ εἶναι καθαρὰ παραθρησκευτικό.
Ἀπὸ τὴν «σωτηρία τῆς ψυχῆς» τῶν νταβατζῆδων περάσαμε στὴν «σωτηρία τοῦ σώματος» καὶ πάλι μὲ ἐπίδοξους νταβατζῆδες, ποὺ συμπεριφέρονται λὲς καὶ εἶναι ἰδιοκτῆτες τῶν σωμάτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη!
Συνέχεια

Καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου «Καταστροφή».

 Μὲ τόσην ἀνεργία, εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον νὰ βλέπουμε τὸ κάθε κομματόσκυλο νὰ δηλώνῃ ὡς ἐπάγγελμα τὸ ὁ,τιδήποτε κατεβαίνει στὴν κούτρα του. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τώρα πιά, γιὰ αὐτοὺς εἰδικῶς, μετρᾷ μόνον ἡ κομματικὴ ταὐτότης. 
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, γιὰ νὰ μπορῇς νὰ ἐκπροσωπῇς τὸ κάθε κόμμα σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα, πρέπει πράγματι νὰ ἔχῃς μαθητεύσῃ δίπλα στοὺς μεγαλυτέρους διδασκάλους τοῦ εἴδους. Γιὰ νὰ ἐμφανισθῇς λοιπὸν σὲ τηλεοπτικὰ παράθυρα πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχῃς περάσῃ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες βαθμίδες καὶ τὶς ἐξετάσεις ποὺ ἐπιβάλλονται. Πρέπει ἐν ὁλίγοις νὰ ἔχῃς γίνῃ καθηγητὴς στὸ εἶδος σου. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ παραπάνω…. 

Συνέχεια

Ἀλλοδαποί ἐπετέθησαν σὲ… κοντοκουρεμένους!

Κ.Δένδια με τους αντιρατσιστικούς σας νόμους,αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή σας;;

Ολοι εσείς που ακόμα και σήμερα,τώρα αυτήν εδώ την στιγμή,με τα όσα συνέβησαν και τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα που γεννηθήκατε,που κληρονομήσατε από τους προγόνους σας,ακόμα και τώρα,δεν βλέπετε το πρόβλημα όχι μόνο με τους λαθρομετανάστες αλλά κυρίως με αυτούς που κρύβονται πίσω από τους λαθρομετανάστες;;
Συνέχεια

Θά ἀφήσουμε τήν ΔΗΜΑΡ νά βασιλεύῃ;

Ὄχι μόνον δὲν μοῦ «κάθεται» νὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις τὸ μόλις 6% τοῦ βουλευτικοῦ σώματος, τῆς ΔΗΑΜΡ, ἀλλὰ ἐὰν συνυπολογίσω καὶ τὶς ταὐτόσημες θέσεις λοιπῶν μΠΑτΣΟΚων, θὰ καταλήξω στὸ συμπέρασμα, πὼς μόλις τὸ 13,22% τους ἔχει διαβρώσει τὰ πάντα. 
Τόσο, ποὺ τελικῶς μόνον παραλογία, βλακεία κι ἀνθελληνισμὸ πλέον μποροῦμε νὰ διακρίνουμε.

Προσωπικῶς τοὺς ἔστειλα τὸ ἐξῇς μήνυμα:

Συνέχεια