Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ ὑγιεινισμοῦ.

Οἱ τζιχαντιστὲς τοῦ ὑγιεινισμοῦ.Tὸ πρόβλημα τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ὑγιεινισμοῦ εἶναι καθαρὰ παραθρησκευτικό.
Ἀπὸ τὴν «σωτηρία τῆς ψυχῆς» τῶν νταβατζῆδων περάσαμε στὴν «σωτηρία τοῦ σώματος» καὶ πάλι μὲ ἐπίδοξους νταβατζῆδες, ποὺ συμπεριφέρονται λὲς καὶ εἶναι ἰδιοκτῆτες τῶν σωμάτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη!

«Ἀδελφὲ ἐθνικοσοσιαλιστὴ, τὸ σῶμα σου ἀνῆκει στὸ κράτος», ἔγραφαν τὰ προπαγανδιστικὰ φυλλάδια τῶν ναζὶ κάποτε.
Αὐτὴ ἡ ἰδεολογία, ποὺ παρήγαγε τὸν ναζισμό, οὐδέποτε κατερρίφθη στὴν σωστὴ της βάση, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιστροφὴ της τὰ τελευταῖα χρόνια.

Εἴμαστε στὸν 21ο αἰώνα, ποὺ νὰ πάρῃ, καὶ μόνον κάτι οὐαχάμπι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ κάτι ὑγιεινιστὲς ψευτομεταφυσικούληδες τῆς δύσεως δὲν ἔχουν καταλάβει ἀκόμη ὅτι δὲν γουστάρουμε ὅλοι τὴν ὅποια κάτι-σάν-θρησκεία τους καὶ ὅτι δὲν προτιθενεθα νὰ ἀνεχθοῦμε τὴν ἠθικουρίστικη σαρία τους στὰ νομικὰ μας συστήματα.

Οἱ Βουδδιστὲς τῆς Μπούρμα προσφάτως, καθὼς πῆραν τὰ ὅπλα κατὰ τῶν οὐαχάμπι, εἶπαν κάτι σωστό: ναί, εἰρήνες κι ἀγάπες καὶ ὅλα ἀλλὰ «δεν μπορεῖς νὰ κοιμηθῇς ἥσυχος πλάι σὲ ἕναν λυσσασμένο σκύλο»!

Φρούριον

εἰκόνα

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply