Τὶ Βούδδας, τὶ Κούδας…

Τὶ Βούδδας, τὶ Κούδας...Τὶ Βούδδας, τὶ Κούδας…. Λοιπὸν μοῦ ἐπιτρέπετε λίγα σχόλια, ἐπειδὴ μερικοὶ ἔχουν μᾶλλον ξεφύγει.

1. Ἡ φωτό εἶναι ἐντελῶς ἄσχετη, π.χ. ὁ Κρίσνα γεννιέται μὲ τὸν Ἥλιο στὸν Λέοντα (κατὰ τὸ Μαχαμπχαράτα), ὁ Ὥρος μαζὶ μὲ Ὄσιρη, Ἴσιδα, Σέθ καὶ Νέφθυς τὸ καλοκαίρι (περίπου τὸν Ἰούλιο ἔπεφταν οἱ ἑορτασμοί), ὁ Ἥρακλῆς κατὰ τὸν μῦθο ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (καὶ ὄχι γεννιέται) κατὰ τὴν μεγάλη νύχτα τοῦ ἔτους δηλαδὴ κοντὰ στὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, ὁ Μίθρας ἑορταζόταν τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία, ὁ Διόνυσος ΕΡΧΕΤΑΙ νὰ ἀναλάβῃ τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν μὲ τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, ὁ Ἑρμῆς γεννιέται μία 4η κάποιου μηνός ποὺ δὲν ἀναφέρεται ποτέ, καὶ τὸ ἑλληνοαιγυπτιακὸ ρεῦμα τοῦ Τρισμεγίστου Ἑρμοῦ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα (τὸ ὄνομα συμβολίζει ἑρμαϊκὴ ἄλυσο καὶ ὄχι κάποιο πρόσωπο), ὁ Ἄδωνις δὲν ἔχει γενέθλια ἑορτὴ ἀλλὰ μόνον τοὺς ἑορτασμοὺς καθόδου πρὸς τὴν Περσεφόνη καὶ κατόπιν ἐπάνοδό κι ἐπιστροφὴ του στὴν Ἀφροδίτη κ.ο.κ.

2. Στὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο ἡ 1η Ἰανουαρίου ἄρχιζε μετὰ τὸ χειμερινὸ ἡλιοστάσιο, ἄρα καὶ δὲν ὑπῆρχε τότε κάποια δομημένη ἡμερομηνία/ἑορτὴ 25ης Δεκεμβρίου δηλαδὴ μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα ΠΡΙΝ τὸ ἡλιοστάσιο (15 Δεκεμβρίου σήμερα). Παρὰ λοιπὸν τοὺς ὅποιους ἰσχυρισμοὺς εἶναι γεγονὸς ὅτι 25η Δεκεμβρίου ὡς ἑορτή, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφέρεται σὲ παλαιότερες πηγὲς ὡς 3η Ἰανουαρίου κι ἀφοῦ αὐτὸ δὲν συμβαίνει ἀναγκαστικὰ ἔχει προκύψει ΜΕΤΑ τὴν γρηγοριανὴ ἡμερολογιακὴ διόρθωση.
Μάλιστα ἡ ἑορτὴ τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου, ποὺ προϋπῆρχε εἶχε θεσμοθετηθεῖ ἀπὸ τοὺς ρ/καθολικούς ὡς ἑορτὴ τῆς Σάντα Λουτσία στὶς 13 Δεκεμβρίου, καὶ μετὰ τὴν διόρθωση τοῦ ἡμερολογίου παρέμεινε κατὰ παράδοση νὰ ἑορτάζεται στὴν 13η (τὴν ἔχουν καὶ οἱ προτεστάντες) παρὰ τὸ ὅτι πέφτει πλέον 10 ἡμέρες πρὶν τὸ ἡλιοστάσιο.

Πέρσεια Ἑκάτη

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply