Οἱ Ἕλληνες ἦσαν στὴν Κίνα πρὸ χιλιάδων ἐτῶν.

Ἕλληνες στὴν Κίνα πρὶν χιλιάδες χρόνια:

Τὸ Γιουνὰν εἶναι μιὰ ὀνομασία Ἑλληνική,  ἐδῶ καὶ μερικὲς χιλιάδες χρόνια.
Ἐκτὸς αὐτῶν, σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, βρήκαν καὶ ἀνάγλυφες παραστάσεις μὲ μαιάνδρους, ἀμφορεῖς ἑλληνικοὺς μὲ ἀναπαραστάσεις ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ ἕπη.

Ἀπὸ τὸ 1950 Γερμανοὶ ἀρχαιολόγοι ἀπέδειξαν τὴν ὑπάρξῃ τουλάχιστον δώδεκα ἑλληνικῶν πόλεων στὴν Κίνα καὶ ὄλες οἱ ἀποστολὲς αὐτὲς ἀπελάθηκαν ἀπὸ τὴν Κίνα.
Ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση διέταξε τὴν κάλυψη τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων μὲ λόφους χώματος, στοὺς ὁποίους φυτεύθηκαν δάση. Οἱ Κινέζοι καὶ οἱ κάθε Κινέζοι θὰ ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ σβήσουν κάθε ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο ποὺ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι Ἕλληνες ζοῦσαν στην Κίνα.

Ἐπάνω φωτογραφία  ἀπὸ ντόπιες Κινεζοποῦλες.!!!!!!!

Δαρίβας Παναγιώτης
περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply