Τὰ σκουπίδια στὰ …σκουπίδια!

Στὴν Πορτογαλία ἔλαβαν μία σπουδαία ἀπόφασιν!!!
Τὰ σκουπίδια τους πλέον δὲν τὰ ἐναποθέτουν στοὺς κάδους, ποὺ τοποθετεῖ ἡ πολιτεία, ἀλλὰ στὸν φυσικό τους χῶρο!!!
Τὰ τοποθετοῦν ἔξω ἀπὸ τὶς τράπεζες!!!
Ἰδοῦ καὶ ἡ ἀπόδειξις:Τὰ σκουπίδια στὰ ...σκουπίδια!

Κι ἐπεὶ δὴ ἐδῶ οἱ τράπεζες εἶναι πλέον λίγες, ἀλλὰ οἱ κουδουνισμένοι πολλοί, προτείνω νὰ τοποθετοῦμε κι ἐμεῖς, μὲ τὴν σειρά μας, τὰ σκουπίδια μας πλέον εἶτε ἔξω ἀπὸ τὶς τράπεζες εἶτε, ἀκόμη καλλίτερα, ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν κουδουνισμένων.

Νομίζω πὼς γιὰ ἀρχή, γιὰ πολὺ ἀρχή, εἶναι ἐνδιαφέρουσα κίνησις.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply