Ἐπιδίωξις τῆς τυραννίας…

Ἐπιδίωξις τῆς τυραννίας...«…Ἐπιδίωξις τῆς τυραννίας εἶναι νὰ πτωχεύσουν οἱ πολίτες, ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ συντηρεῖται μὲ τὰ χρήματά τους, ἡ φρουρὰ τοῦ καθεστῶτος, καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ εἶναι ἀπησχολημένοι οἱ πολίτες καὶ νὰ μὴν τοὺς μένῃ χρόνος γιὰ ἐπιβουλές.

Σὲ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἀποβλέπει τόσο ἡ ἐπιβολὴ μεγάλων φόρων, ἡ ἀπορρόφησις τῶν περιουσιῶν τῶν πολιτῶν, ὄσο καὶ ἡ κατασκευὴ μεγάλων ἔργων, που ἐξαντλοῦν τὰ δημόσια οἰκονομικά….»

Ἀριστοτέλους
Πολιτικά
καὶ
φορολογία εἶναι ληστεία.

φωτογραφία

(Visited 108 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπιδίωξις τῆς τυραννίας…

Leave a Reply