Ἀντι-εἰδήσεις 17 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Τὸ Παπούλιεν ἀπεχαιρέτησε τὸ προσωπικὸ τῆς Προεδρίας καὶ τοὺς συνεργάτες του.
  Τὸ Παπούλιεν δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει. Μὴν παίρνετε φόρα…
  Κρίσις ἦταν καὶ πέρασε… Τὸ βοήθησε νὰ ἐπανέλθῃ ὁ γραμματεύς του.
  Λέτε νά πασχίζ}η νά ἐξαφανιστῇ πρῶτος;
  Μήπως κατά Λευκάδα μεριά σκέφτεται νά …ξαποστάσῃ;
  Πάντως ἀκόμη ἔχει χρόνο νὰ τὸ σκεφθῇ….
  Ἀρκετὸν χρόνο… Ἔως τὸν Μάρτιο τοῦ 2015… Άσχέτως ἐὰν θὰ ἤθελε ἀπὸ τὸν …περασμένο Μάρτιο νὰ παραθερίζῃ!!!
  (Οὐδέποτε περίμενα νὰ μᾶς ἔλθῃ ἡ …«ἐπανάστασις» ἀπὸ ἐκεῖ μέσα.)

 • Τελικῶς τὰ ὅπλα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦσαν …παιχνίδια.
  Μᾶς ἔμπαίζουν πάλι καὶ πάλι…
  Θέλω νὰ δῶ ἕνα τοὐλάχιστον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ὅπλο καὶ ἕνα τοὐλάχιστον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ὁπλοστάσιον.
  Τόση διαφήμισις πιά… Μὰ τόση…
  Μά καλά, ὅλοι αὐτοί οἱ ἐπαγγελματίες τοῦ εἴδους τῆς …συκοφαντίας, γιατί τσακίστηκαν νά …ἀνασκευάσουν τόσο γρήγορα;
  Μήπως διότι γνωρίζουν πόσο μεγάλη γελοιοποίησιν θά πάθουν ἤ μήπως κάτι ἄλλο συμβαίνει, πιό σοβαρό;

  Πάντως, ἀπὸ θέαμα χορταίνουμε καθημερινῶς… Δὲν μπορεῖτε νὰ πεῖτε… 
 • Τὸ Τ(σ)ατσόπουλο πάει στοὺς «58» κι ἐπισήμως γίνονται …«59»!!!
  Βέβαια τὸ ἔχει προλάβῃ ἡ χἌννα ἡ σουλτάνα… Τὸ ἔχουν προλάβῃ κι ἄλλοι, ὅπως τὸ Μπένυ τὸ μέγιστον…
  Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ δῶ πόσο ὡραῖα συγκατοικοῦν σὲ ἕναν χῶρο δύο τέτοια …μεγαθήρια!!! 

  (Νά ἀρχίσω νά πιστεύω πώς κάθε τελειωμένος θά προσθέτῃ ἑαυτόν στό ἐν λόγῳ σχῆμα;)
 • Τὸ Ἀντωνάκιον πασχίζει νὰ διατηρήσῃ τὰ προσχήματα.
  Κάνοντας …ἐνέσεις κουράγιου στὰ κομματόσκυλά του καὶ μαζεύοντας τὰ λουριά.
  Τέτοια …προεδρία, οὐδέποτε… Νὰ κυνηγᾶ ὁ …ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς ἀκολούθους του, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐξαφανιστοῦν!!!
  Σέ ποιόν νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;
 • Ἡ ἀναστολὴ χρηματοδοτήσεως τῶν προφυλακισμένων βο(υ)λευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς σὲ λίγο ὁλοκληρώνεται.
  Καὶ μαζύ της καὶ ἡ διακοπὴ χρηματοδοτήσεως αὐτοῦ εἰδικῶς τοῦ κόμματος.
  Ἡ ἀπόφασις λαμβάνεται ἀπὸ ὅλα τὰ λοιπὰ κόμματα τοῦ …«συνταγματικοῦ τόξου».
  Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ἀποφασίζουν τὸ Μπένυ, τὸ Ἀντωνάκι, τὸ Φώτι, τὸ Ἀλεξέι, τὸ Καμμένο…
  Ὅλα τὰ λέλουδα δῆλα δή…
 • Τὸ Ἀλεξέι πάει γιὰ ὁμιλίες στὴν Ὁλλανδία.
  Αὐτὸ πιά, ποὺ ὅλα μας τὰ κουδουνισμένα, ἁλωνίζουν τὸν πλανήτη, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιμορφώσουν κι ἄλλους, οὐδέποτε τὸ κατάλαβα. Πάντως κι αὐτὸ ἀκολουθεῖ τὰ βήματα τῶν προκατόχων του.
  Τὸ μόνον ἀστεῖον εἶναι πὼς …τοῦ ἦλθε ξαφνικὰ ὁ ἔρως μὲ τὴν ἐξουσία καὶ δὲν ξέρει, ἀλλὰ οὔτε καὶ θὰ μάθῃ, τὸν τρόπο γιὰ νὰ τὸν διαχειριστῇ…
  Καὶ ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξῃ πὼς ἕνας ἕρως ἤ ποὺ θὰ σὲ ἀπογειώσῃ ἤ ποὺ θὰ σὲ θάψῃ.
  Ἔ, στὴν περίπτωσιν τῶν κουδουνισμένων, ἔχει πολλὰ …θαψίματα νὰ προσφέρῃ!!!
 • μΠατΣοΚ κατὰ μΠατΣοΚ (Ἤ ἄλλως, νέο κόμμα μᾶς ἔρχεται.)
  Ἀπὸ τὸ …μΠατΣοΚ, τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀποτελεῖται. Ἡ κίνησις τῶν 75 αὐτοαποκαλεῖται!!!
  Τὸν Μάρτιο θὰ γίνῃ ἡ ἐπίσημος παρουσίασις.
  Ἄν τέ… Διότι κακὰ τὰ ψέμματα, ἀρχίσαμε νὰ συνηθίζουμε τὰ παλαιὰ καὶ γελᾶμε λιγότερο…
  Τελικῶς πρέπει νὰ ἔχῃ πολὺ γλύκα καὶ μέλι αὐτὴ ἡ ἐξουσία…

τὸ περιβάλλον στὶς …πατοῦσες μας!!!

 • Οἱ κατοικίες μας στὸ στόχαστρον τοῦ ὑπουργείου ἀ-περιβάλλοντος.
  Ἀπὸ τὶς 509.000 κατοικίες ποὺ ἐλέγχθησαν μόλις οἱ 38 πληροῦν τὶς ἐνεργειακὲς προϋποθέσεις!!!
  Γιὰ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἐπισκευή τους, ποὺ θὰ τὰ καταστήσῃ …ἐνεργειακά, θὰ μᾶς τὰ πάρουν.
  Ἐμᾶς, ἐὰν δὲν μᾶς χώσουν σὲ κάποιο ἀντίσκοινο, θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ διαβιοῦμε κάτω ἀπὸ γέφυρες ἤ ἐντὸς τῶν ὑπονόμων.
  Δὲν ἐξετάζουμε φυσικὰ τὶς ἄλλες προϋποθέσεις ποὺ ἔχουν θέσῃ, γιὰ νὰ καταλήξουν, οὔτως ἤ ἄλλως, οἱ κατοικίες μας στὰ χέρια τους…
  Τελικῶς δὲν εἶναι θέμα ….ἐνεργειακό… Στὸ πλιάτσικο στοχεύουν κι αὐτὲς οἱ ἀνακοινώσεις.
 • Μεγάλη καταστροφὴ στὴν Τρίπολιν.
  Στὴν λίμνη Λάδωνα χιλιάδες νεκρὰ ψάρια ἀπὸ μόλυνσιν.

ἐθνικοὶ μπελάδες…

 • Ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία… Πολὺ μεγάλο… Γιὰ τὴν ὤρα…!!! (εἰκοστὴ ἐπανάληψις)
  Καὶ τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ συντόμως …πάρα πολὺ μεγάλο!!!
  Ποῦ θά προσπαθήσουν νά ἐκτονώσουν οἱ ἀπέναντι τήν δική τους κρίσιν;
  Χμμμ…
  Δέν τό βλέπουμε;
  Δὲν πειράζει, θὰ μᾶς ἔλθῃ ὡς …σφαλιάρα ξανάστροφη, γιὰ νὰ μάθουμε νὰ προσέχουμε περισσότερο τὰ σημάδια στὸ μέλλον!!!
 • Τὸ Μπένυ συναντᾶ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα στὶς ΗΠΑ.
  Κι ἀκόμη ὄχι μόνον δὲν τὸ μάζεψαν, ἀλλὰ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ κυκλοφορῇ καὶ νὰ καταστρέφῃ.
  Τό λιγότερο τοῦ 3%;
  Ξεφτίλες… Ἐν τελῶς!

Τὴν ἀποτελειώσαμε τὴν κοινωνία πατέρα….

 • Τὸ τραπεζικὸν σύστημα δὲν εἶναι σαθρόν.
  Κατὰ Προβόπουλον.
  Ὄχι φυσικά… Πῶς θά μποροῦσε νά φταίῃ ἕνα οἰκονομικόν μοντέλον ἀπό μόνον του;
  Οἱ τραπεζίτες εἶναι ἀλῆτες… Οἱ ἴδιοι παραμένουν ὄργανα ἐντολοδόχων… Αὐτοὶ ἁπλῶς εὐκαιρία βρῆκαν γιὰ πλουτισμό…
 • 21 φορεῖς τοῦ Δημοσίου καταργοῦνται.
  Φυσικὰ καταργοῦνται καὶ οἱ ὑπάλληλοί τους.
  Εἶναι κι αὐτὸ τὸ …πλεόνασμα ποὺ τοὺς πλακώνει…
  Πάντως ναί, μετὰ κι ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάργησιν, θὰ εἴμαστε πρότυπο …πτωματοποιήσεων.
  Παγκόσμιον πρότυπον.
  (Ὄχι, δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῶν τεμπέληδων. Ὑπὲρ τῶν χρησίμων εἶμαι… Ἀλλὰ παραμένω ἄσχετη…!!! μὲ τὰ κέντρα λήψεως τῶν ἀποφάσεων!)

 • Ὁ Εὐσταθίου (ἐξοπλιστικά) ἀρχίζει νὰ ὁμιλῇ.
  Καλά, μὴν φανταστεῖτε πὼς τὸν ἔπιασε καὶ μεγάλη λογοοιάῤῥοια…
  Ἔτσι, γιὰ νὰ μοιώσῃ τὶς ἐντάσεις…
  Τὰ μεγάλα ὀνόματα ἐξακολουθοῦν νὰ προστατεύονται κανονικότατα.ὲ ἁπλὲς φωτοτυπίες θὰ κάνουμε τὶς δουλειές μας…
  Ἔ ῥὲ μαϊμουδιὲς ποὺ θὰ ἀντιμετωπίζουμε…
 • Τὰ Κύθηρα καὶ τὰ Ἀντικύθηρα ἐκτὸς συνδέσεως μὲ τὸν Πειραιᾶ.
  Ἀποφασισμένον αὐτό.
  Δὲν ἐξυπηρετεῖ καὶ δὲν συμφέρει οἰκονομικῶς ἡ ἀκτοπλοϊκὴ σύνδεσις.
  Ταὐτοχρόνως πολλὰ νησιά μας κινδυνεύουν νὰ ἀποκοποῦν μὲ ἀνάλογον τρόπο…
  Εἶναι ἡ ἀνάπτυξις ποὺ λέγαμε… 
 • Νέα προκήρυξις γιὰ τὴν διπλὴ δολοφονία στὸ Ν. Ἡράκλειον.
  Ὤ, ναί…
  Συμπληρωματική… Καθὼς φαίνεται δὲν μᾶς ἐνημέρωσαν ἀρκούντως…
  Κατὰ τὸ προσφιλὲς τῶν ἡμερῶν, ποὺ ἀφορᾶ σὲ συπληρωματικὲς …καταθέσεις, δηλώσεις…
  Τί στά κομμάτια ὀργανώσεις εἶναι αὐτές πού ἐξ ἀρχῆς δέν ξεκαθαρίζουν ἀπόλυτα τούς στόχους τους;
 • Τὸ κουνιαδάκι τοῦ μπιμπικίου καταζητεῖται.
  Ὤ, ναί… Τὸ ἀδελφάκι τῆς Εὐγενίας.
  Μὲ διεθνὲς ἔνταλμα. Ἐπεὶ δὴ ὅμως «τυγχάνει» καὶ γαμβρὸς καὶ κουνιάδος στελεχῶν τῆς ΝουΔουλάρας, ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν ἐνοχλεῖται.
  Τὸ ἔνταλμα ἀφορᾶ σὲ καταστροφὴ ποὺ προεκάλεσε στὸ περιβάλλον, μὲ μολυσμένο ἀπὸ πετρέλαιον σιτάρι, τὸ ὁποῖον ξεφόρτωσε ἀνοικτὰ τῆς Κίνας.

ὑγεία νὰ ἔχουμε… λέμε…

 • ἀλλὰ δὲν ἔχουμε λέμε…
 • Τὸ μπιμπίκιον εἶναι ἀνεπιθύμητον ἀπὸ τοὺς ἰατρούς.
  Ναί, καὶ ἵδρωσε τὸ αὐτί του…
  Μά εἶναι δυνατόν νά συνδιαλέγεται ἄνθρωπος μέ …μπιμπίκια;
  Πᾶμε καλά; 

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τῆς ἀνισοῤῥοπίας συμβαίνει μὲ τὶς φορολογικὲς δηλώσεις.
  Οὐδεὶς γνωρίζει τὸν τρόπο ποὺ θὰ συμπληρωθοῦν.
  Οὔτε κἄν αὐτοὶ ποὺ …«νομοθετοῦν».
  Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ὅσο ὑπάκουος κι ἐὰν εἶναι κάποιος, στὶς ἐντολὲς τῶν ἀνωτέρων του, δὲν σημαίνει αὐτομάτως πὼς εἶναι καὶ καλὸς μαθητής… Ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα λοιπὸν ναὶ μὲν «νομοθέτησαν» ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὸ πῶς ἐφαρμόζονται αὐτὰ ποὺ …«νομοθέτησαν».
 • Χαράτσι 15% στὶς μεταβιβάσεις ἀκινήτων.
  Νέοι τρόποι γιὰ πλιάτσικο…
  Ἄμ πῶς… 
 • Ἐχθὲς χρηματιστήριον εἴχαμε…
  Μποῦμ ἐχθές… -0,97%.
  Σήμερα λέτε νά ἀνεβῇ;
  Πλάκα ἔχει…

ἀνύπαρκτα …θέματα παιδείας

 • Δὲν ἔχουμε παιδεία λέμεεεεεε………
  Αὐτὸ ἰσχύει διαρκῶς!!!
 • Τὸ Ἀρβανιτοπούλιεν (κατὰ τὸ Ἄλιεν κι αὐτό) συσκέπτεται μετὰ τῆς Ὀλγάρας.
  Περὶ τῆς λευκῆς ἑβδομάδος…
  Πιὸ ξεφτίλας …πεθαίνεις!!!

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Τὸ Ὄσλο ἐκσυγχρονίζεται.
  Πολὺ τὸ χρῆμα ποὺ ἔπεσε στὴν πόλιν…
  Δὲν γνωρίζω τοὺς λόγυς, ἀλλὰ κάτι μοῦ λέει πὼς θὰ ἀνταγωνιστῇ τὴν …Ἀστανᾶ!!!
  Πάντως σὲ κάθε περίπτωσιν φαντάζει τοὐλάχιστον ΠΑΡΑΛΟΓΟΝ τὸ νὰ ἐπενδυθοῦν τόσα χρήματα σὲ μίαν τόσο βόρεια πόλιν, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ παγετῶνες τὴν …θάβουν σταθερὰ κι ἀποφασιστικά.
  Τί τρέχει; Μήπως τελικῶς ἀλλοῦ στοχεύουν;

 • Τὰ σκάνδαλα …ντροπιάζουν τὸν πάπα.
  Εἶναι τόσα, ποὺ δὲν ἐλέγχονται…
  Νά ἔκλειναν τό …μαγαζάκι τους, ὡς πιθανότης, παίζει;
  Μά τί λέω;
  Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά… παπἌρη.
 • Πυρκαϊὰ στὸ Λός Ἄντζελες.
  Ἐκκένωσις κατοικιῶν. Πολὺ σοβαρὰ τὰ πράγματα. 

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…

Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἀντι-εἰδήσεις 17 Ἰανουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Leave a Reply