Ἄχ καὶ νὰ γινόταν…

Ἄχ καὶ νὰ γινόταν...Νὰ γυρίζαμε τὸν χρόνο πίσω…
Νὰ ξυπνούσαμε Ἄνθρωποι κι ὄχι ἀγόμενα ἄτομα….
Νὰ ἀντιλαμβανόμασταν τὴν γλῶσσα μας, τὴν ἱστορία μας, τὴν διαδρομή μας ὅπως τοὺς πρέπει κι ὄχι ὅπως μᾶς ἐδίδαξαν πὼς πρέπει…
Νὰ ἀφήναμε τὴν Φύσιν νὰ μᾶς δείξῃ τὸν δρόμο…
Νὰ ἐπιτρέπαμε στὸν Ἄνθρωπο νὰ συναναστραφῇ Ἀνθρώπους…
Νὰ γευθοῦμε τὴν ζωὴ ὅπως μᾶς ἀξίζει…

Ἀλλὰ ἔχουμε δρόμο ἀκόμη…
Τὸ τελευταῖο στάδιο τοῦ ταξειδιοῦ ἀπέχει ἀκόμη…

Μᾶς ἐφτιαξαν καφὲ ἀπὸ κριθάρι – δὲν τὸν κατάπιαμε.

Ὕστερα ἦρθε ὁ καφὲς ἀπὸ φασόλια – σιγὰ που θὰ τὸν καταπίναμε.
Εἴμαστε θεριακλῆδες ἐμεῖς, δὲν τὶς μποροῦμέ τὶς ἀπομιμήσεις τοῦ καφέ.

Ἀχ καὶ να γινόταν, ὄσο καταλαβαίνουμε ἀπὸ καφέ,

τόσο δα να ξέραμε κι ἀπὸ Δημοκρατία!

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου

Καί νά ἦταν μόνον αὐτό…
Ἄν καὶ δὲν μοῦ ἀρέσῃ ἡ λογικὴ τῆς δημοκρατίας, ἐννοιολογικῶς, εἶμαι ὑποχρεωμένη, ἐφ΄ ὅσον διαβιῶ σὲ χώρα ποὺ συνταγματικῶς ἔχει κατοχυρώσῃ τὴν δημοκρατία, στὸ πολίτευμά της, νὰ σέβομαι καὶ τοὺς νόμους καὶ τὸ Σύνταγμα.
Ὅμως, πόσοι ἐδῶ γύρω γνωρίζουν πράγματι τό τί σημαίνει δημοκρατία, πρό κειμένου μετά νά βγοῦν καί νά τήν ὑπερασπιστοῦν;
Διότι ἐὰν δὲν γνωρίζῃς τὸ τὶ ὑπερασπίζεσαι, τότε γιά ποιόν λόγο νά ἀγωνιστῇς γιά νά τό κερδίσῃς;

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Ἤ μήπως διαισθητικῶς γνωρίζουν καί γιά αὐτό….

Υ.Γ.2. Τελικῶς μήπως αὐτό πού μᾶς λείπει δέν εἶναι ἡ δημοκρατία ἀλλά τό δίκαιον;

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄχ καὶ νὰ γινόταν…

Leave a Reply