Ἰσλαμικὴ θεοκρατεία μὲ σημαῖες …ἀθεΐας!

Ἰσλαμικὴ  θεοκρατεία μὲ σημαῖες ...ἀθεΐας!4Γιὰ ὅσους δὲν κατοικεῖτε στὴν Ἀθῆνα, δὲν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε τὶ συμβαίνει ὅταν μιλάμε γιὰ κανονικὸ ἐποικισμό….
Ὀρδὲς Ἰσλαμιστῶν (πάνω ἀπὸ 20 χιλιάδες), οἱ ὁποῖοι μποροῦν ἐν μίᾳ νυκτί, νὰ μεταμορφωθοῦν σὲ μία ἀγέλη ὁπλισμένων λύκων, παρήλασαν στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας κραυγάζοντας ἈΛαχού ἀκμπὰρ ὑπὸ τὴν πολιτικὴ σκέπη μιᾶς ἀφιονισμένης ἐθνοφοβικὴς ἀριστερᾶς…

Ἰσλαμικὴ  θεοκρατεία μὲ σημαῖες ...ἀθεΐας!1Ἰσλαμικὴ  θεοκρατεία μὲ σημαῖες ...ἀθεΐας!2Ἰσλαμικὴ  θεοκρατεία μὲ σημαῖες ...ἀθεΐας!3 …Ὁ Ἑλληνικὸς ῥαγιαδολαὸς κοιμᾶται τὸν ἐπιμενίδειο ὕπνο….

Ὄθων Δρακάτος

Ἰσλαμικὴ  θεοκρατεία μὲ σημαῖες ...ἀθεΐας!

φωτογραφία

(Visited 48 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἰσλαμικὴ θεοκρατεία μὲ σημαῖες …ἀθεΐας!

Leave a Reply