Καί ποῦ ὀφείλεται ἡ αὔξησις τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος;

Καί ποῦ ὀφείλεται ἡ αὔξησις τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος;Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ διαστημικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἰαπωνίας ἔδειξε ὅτι οἱ περισσότερες ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος ἔρχονται ἀπὸ τὴν τροπικὴ ζώνη καὶ ὄχι ἀπὸ τὶς βιομηχανικὲς ζώνες. Ἡ Ἰαπωνία ἐγκαταλείπει τοὺς στόχους μειώσεως τῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου ἄνθρακος, καθῶς μάλιστα ἄλλες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ γῆ εἰσέρχεται σὲ ἕναν μίνι-κύκλο ψύχους.

Πέρσεια Ἑκάτη

«…These findings might not be popular with advocates of the nicotine addiction theory, because they undermine the physiological role of nicotine and emphasize mind over matter when it comes to smoking,” says Dr. Dar, in his new study published in the Journal of Abnormal Psychology…»

Frank Davis

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
One thought on “Καί ποῦ ὀφείλεται ἡ αὔξησις τοῦ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος;

Leave a Reply