Πόσο εὔκολα μπορεῖ νά γίνῃ ἡ Ἀθήνα …Ῥουάντα;

Ἕνα κοντέινερ σπαθιά…
…κι ἔνα σκισμένο κοράνι, ἀρκοῦν…γιὰ νᾶ γίνῃ ἡ Ἀθήνα ….Ῥουάντα.

Προωθῆστε στοὺς καθηγητάδες καὶ τοὺς συνδικαλισταράδες τῆς ΑΝΤΑΡΣΥΑ …γιὰ νὰ μὴ ποῦν ὅτι…
…δὲν ἤξεραν, δὲν γνώριζαν.

«Σίγμα»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply