Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων.Βούιζαν ἀπὸ τὸ πρωΐ τὰ ῥαδιόφωνα ὅτι στὴν Κεφαλλονιά, στὸ πλοῖο ποὺ πῆγε γιὰ νὰ στεγάσῃ τυχὸν ἀστέγους σεισμοπλήκτους, οἱ σεισμόπληκτοι τὸ ἔχουν ῥημάξει!!!!
Τὰ ἔκλεψαν ΟΛΑ… Ἀπὸ στρώματα ἔως σωσσίβια!!!!
Καὶ οἱ ἐκφωνηταὶ ἔκαναν εἰρωνικὰ σχόλια γιὰ τὸν Κεφαλλονίτες!!!
Τώρα ἔμαθαν ὅτι στὸ πλοῖο δὲν πῆγε ΚΑΠΟΙΟΣ Κεφαλλονίτης ἀλλὰ αὐτὸ γέμισε μὲ ἀθιγγάνους (πουθενὰ δὲν ἔχω δεῖ τόσους ὅσους στὴν Κεφαλλονιά) κι αὐτοὶ φυσικὰ τὸ ἔκαναν γυᾶλα!!!

Ἡ κυβερνητικὴ ἐντολὴ στὰ ΜΜΕ:
Δὲν λέμε τὸ ποιοὶ ἔκαναν τὸ ἄλφα ἤ τὸ βῆτα, σημαίνει καθημερινὴ δυσφήμισις τῶν Ἑλλήνων!!!!

Τώρα χλεύαζαν τοὺς Κεφαλλονίτες οἱ τρισάθλιοι!!!

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτὸ θέλει ἡ ἐξουσία!!!
Πολυφυλετικὴ κοινωνία μὲ κυρίαρχο φυλετικὸ στοιχεῖο τοὺς ῥομᾶ!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

 

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σε τούτη τη σεισμογόνο γωνιά της γης κατοικεί μια άλλη φυλή ανθρώπων. Όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι, εμείς είμαστε Κεφαλονίτες, οι οποίοι συμ

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καί δέν εἴχαμε πλιάτσικο στόν Κεφαλλονιά; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: EΛ TA NEA (C) HELLAS 6-2-14 | ΑΝΑΔΡΑΣΗ

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων. | Tragiko.net

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αἰσχρὸς κι ἀνήθικος ῥατσισμὸς κατὰ τῶν Ἑλλήνων. | tragiko.com

Leave a Reply