Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!

Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!1Ὁ δῆθεν ἐπιτυχημένος blogger, ποὺ παίρνει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ διαφημίσεις ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ καὶ τῆς ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ κομματόσκυλα τῆς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ … μᾶς ὑπόσχεται ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν θὰ κάνῃ πολλὰ μὲ τὴν Οἰκονομία… …ἀλλὰ μὲ τὴν Δικαιοσύνη… …θὰ τοὺς βάλῃ ὅλους μέσα σὲ φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας (!!!) ποὺ θὰ κτίσῃ σύντομα! (Μιλάμε γιὰ πολλὴ κόκα!) Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο ἀρθρογράφο, σὲ παράκρουση, …ὁ ΣΥΡΙΖΑ (πρῴην ΠΑΣΟΚ) θὰ βάλῃ μέσα καὶ ὅλους τοὺς καναλάρχες (!) ποὺ ἅρπαζαν τὰ ἐκατομμύρια σὰν στραγάλια ἀπό τὶς τράπεζες. (!) … λὲς κι ὁ συγκεκριμένος blogger δὲν τὰ παίρνει τὰ λεφτὰ σὰν στραγάλια ἀπό τὶς τράπεζες, γιὰ νὰ προωθήσῃ  ἔνα κομματόσκυλο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ… γιὰ τὸν Δῆμο τῶν Ἀθηναίων. Νὰ σημειωθῇ ὅτι μέρος τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀπὸ τὸ capital.gr ἐνῶ ἐνδιάμεσα προστέθηκαν τὰ συμπληρωματικὰ σχόλια παρακρούσεως ὑπὲρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ… …ἀπὸ τὸν blogger …χωρὶς νὰ διευκρινίζεται ὅτι ἔγινε παραποίηση τοῦ ἀρχικοῦ ἄρθρου. Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!2 Κάπως ἔτσι τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕ ἑτοιμάζουν τὴν μετάβαση στὴν ἑπομένη συστημικὴ κυβέρνηση, ποὺ  ἔχουν ἤδη προεπιλέξει τὰ ξένα κέντρα ἀποφάσεων. Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!5 Λίγο πρίν τὶς ἐκλογὲς κατακλύζουν τὸ μυαλό μας μὲ καταιγίδα ἀπὸ αἰσχρά, οὐτοπικὰ ψεύδη, ποὺ δημιουργοῦν τεράστιες προσδοκίες.Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!6 Ἡ συνταγὴ εἶναι πάντα ἡ ἴδια…Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!3 Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!4…καθὼς καὶ τὰ ζῷα στὰ ὁποῖα ἀπευθύνονται… Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!7 …παραμένουν ζῷα μέχρι σήμερα.Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!8 Ἀρχικὸ ἄρθρο: capital.gr Παράκρουση ἐπιτυχημένου blogger : kourdistoportocali Σίγμα

(Visited 34 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὅταν τὸ σύστημα θέλει νὰ ἐπιβάλῃ τὴν «ἀλλαγή» τὸ κάνει «διακριτικά» καὶ μὲ τὴν θέλησίν μας!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἴμαστε δοῦλοι!!! Πρέπει καὶ νὰ τὸ γνωρίζουμε!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ «μεγάλοι ἡγέτες» ποὺ εἶναι …ἰδανικοὶ παλιάτσοι!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐκατομμύρια φιλειρηνικῶν πολιτῶν ΔΕΝ σταματοῦν μερικὲς χιλιάδες «τρομοκρατῶν»… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply