Ὅταν κάτι δὲν προχωρᾷ…

Σημαίνει πὼς πρέπει νὰ τὸ ἐπανεξετάσω…
Τὸ «κάθε ἐμπόδιον γιὰ καλό», δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε…
Ἡ σοφία αἰώνων τοῦ λαοῦ μας ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξῃ… Ἄς μὴ τὰ ἀγνοοῦμε…

Ὅταν λοιπὸν ξεκινᾶμε νὰ κάνουμε κάτι, ὅ,τι δήποτε, καὶ τὰ ἐμπόδια παρουσιάζονται διαρκῶς, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, τότε κάτι ἔχουμε νὰ μάθουμε…
Καί, πολὺ πιθανόν, μᾶλλον πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς ἐπιλογές μας…

Τὰ ἐμπόδια εἶναι δάσκαλοι, σύμμαχοι… στὰ πάντα…
Στὶς σχέσεις μας, στὶς ἐπαγγελματικές μας ἐπιλογές, στὴν ἐρωτική μας ζωή…
Ὅπου ἐμφανίζονται ἀν τί νὰ τὰ ἀγνοοῦμε,  πρέπει νὰ στεκόμεθα καὶ νὰ τὰ διερευνοῦμε….
Μᾶλλον καλλίτερα θὰ εἶναι τὴν ἐπομένη ἡμέρα.

Φιλονόη

Leave a Reply