Ὅταν κάτι δὲν προχωρᾶ…

Σημαίνει πὼς πρέπει νὰ τὸ ἐπανεξετάσω…
Τὸ «κάθε ἐμπόδιον γιὰ καλό», δὲν εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ ξεχνᾶμε…
Ἡ σοφία αἰώνων τοῦ λαοῦ μας ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς διδάξῃ… Ἄς μὴν τὰ ἀγνοοῦμε…

Ὅταν λοιπὸν ξεκινᾶμε νὰ κάνουμε κάτι, ὁ,τιδήποτε, καὶ τὰ ἐμπόδια παρουσιάζονται διαρκῶς, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, τότε κάτι ἔχουμε νὰ μάθουμε…
Καί, πολὺ πιθανόν, μᾶλλον πρέπει νὰ ἐπανεξετάσουμε τὶς ἐπιλογές μας…

Τὰ ἐμπόδια εἶναι δάσκαλοι, σύμμαχοι… στὰ πάντα…
Στὶς σχέσεις μας, στὶς ἐπαγγελματικές μας ἐπιλογές, στὴν ἐρωτική μας ζωή…
Ὅπου ἐμφανίζονται ἀν τὶ νὰ τὰ ἀγνοοῦμε,  πρέπει νὰ στεκόμαστε καὶ νὰ τὰ διερευνοῦμε….
Μᾶλλον καλλίτερα θὰ εἶναι τὴν ἐπομένη ἡμέρα.

Φιλονόη

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply