Ποῦ πῆγε τό Ταῦ;

Σὲ μίαν διαδικτυακή μου ἔρευνα ἔπεσα ἐπάνω σὲ ἕνα δημοσίευμα ἐφημερίδος, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, ποὺ ὅμως ἦταν σὲ πολυτονικό.
Πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς σὲ ἐφημερίδες σημαίνει πὼς τοὐλάχιστον μᾶς χωρίζουν δύο δεκαετίες, ἀπὸ τὴν ἔκδοσίν τους…
Ἤ σχεδὸν δύο δεκαετίες…
Ὅμως τὸ δημοσίευμα στοὺς κεντρικούς του τίτλους ἀν τὶ τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΥ ΤΑΥ χρησιμοποιεῖ τὸ λατινικό.

Τί πρέπει λοιπόν ἐγώ νά σκεφθῷ τώρα;
Ἡ συνήθης νεοελληνική βλαχιά σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο ἤ μήπως κάτι περισσότερο;
Καί πότε;
Ὅταν ἀκόμη τό σύστημα γραφῆς μας δέν ἐτίθετο ὑπό ἀμφισβήτησιν;

Τὸ ἀπόκομμα ἀνεκάλυψα στὴν σελίδα τοῦ ἰντυμίντια.
Ἐὰν ἔχουν αὐτοὶ παραποιήσῃ τὰ στοιχεῖα, ζητῶ συγγνώμη.

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Τοὐλάχιστον ντρέπομαι γιὰ αὐτοὺς τοὺς …«συμπολῖτες» μου!

Υ.Γ.2. Ὅσο γιὰ τὸν Ῥέππα… Τί νά πῶ; Γιατί; Ποιός δέν ὑμνοῦσε τήν χούντα τότε; Καί γιατί, ποιός ἀπό αὐτούς δέν ἔκανε τίς κατάλληλες …κωλοτοῦμπες, πρό κειμένου νά …προσαρμοσθῇ καταλλήλως καί νά …συγχωνευθῇ ἀπό τήν …μεταπολίτευσιν;

Υ.Γ.3. Μήπως ξεχάσαμε πώς αὐτοί πού «ἐπολέμησαν» τήν χούντα, κατ΄ ἐντολήν ἤ μέ χρηματοδότησιν, ξένων κέντρων, εἶναι σήμερα πολύ καλά «τακτοποιημένοι» καί πολύ, πολύ, μὰ πάρα πάρα πολύ …«δημοκράτες»;

φωτογραφία

 

Leave a Reply