Θὰ ζυγίζουν τὶς μπουκιές, θὰ ἀφαιροῦν τὸ βάρος τῶν σκατῶν καὶ θὰ φορολογοῦν τὴν διαφορά.

Θὰ ζυγίζουν τὶς μπουκιές, θὰ ἀφαιροῦν τὸ βάρος τῶν σκατῶν καὶ θὰ φορολογοῦν τὴν διαφορά.Ὁ «φόρος τοῦ λίπους» κατακαημένε Ἕλληνα, ποὺ τρῶς ὅ,τι προπαγάνδα σοῦ πετοῦν στὴν μάπα, οὐδόλως ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ λίπος.
Ἔχει νὰ κάνει μὲ κάτι πολὺ χειρότερο.
Μὲ τὴν ἀναλύση τῆς τροφῆς.

Δηλαδὴ πλέον τὸ τρόφιμο δὲν εἶναι τρόφιμο, εἶναι ἔνα σύνολον συστατικῶν.

Ἐπιμερισμὸς τῆς τροφῆς σημαίνει ὅτι θὰ φορολογήσουν ὅλα τὰ στοιχεῖα.

Θὰ φορολογήσουν τὶς φυτικὲς ἶνες, τὰ ἀμινοξέα, τοὺς ὑδατάνθρακες, τὶς πρωτεΐνες κλπ.

Τὸ λίπος εἶναι τὸ πρόσχημα, ἡ οὐσία εἶναι ἡ ἀνάλυσις τῶν στοιχείων.

Φυσικά, τοὺς ἔχουμε χεσμένους καὶ θὰ τρῶμε ὅ,τι γουστάρουμε, χωρὶς να δίνουμε φόρους. Ὅταν ὁ φόρος εἶναι παράλογος, παρὰ φύσει τότε εἶναι καὶ παράνομος, διότι ὕστατος νόμος εἶναι ὁ νόμος τῆς Φύσεως.

Ἡ ἀγελάδα δεν παράγει βούτυρο, ἀσβέστιο, πρωτεΐνες κλπ.
Ἡ ἀγελάδα παράγει γάλα.

Ἀλλὰ μ@λ@κα Ἕλληνα γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ τρῶς γάλα, καὶ ὄχι σύνολο ἀπὸ φορολογήσιμα θρεπτικὰ στοιχεῖα, πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι ἡ φορολόγησις τῶν ἀγροτεμαχίων, ἡ φορολόγησις τῶν κοτετσίων, τῶν στάβλων, τῶν μαντριῶν κλπ  ΔΕΝ εἶναι διεύρυνσις τῆς φορολογικῆς βάσεως, ὅπως θέλουν να σοῦ περάσουν.

ΕΙΝΑΙ ἀπαγόρευσις τῆς οἰκιακῆς κτηνοτροφίας, εἶναι ἀπαγόρευσις τῆς μὴ πιστοποιημένης καὶ τυποποιημένης παραγωγῆς,

ΑΡΑ; Ἄρα τί εἶναι;

Εἶναι ὁ ἐγκλωβισμός σου στὸ σύστημα φορολογήσεως τῆς κάθε μπουκιᾶς ποὺ θὰ τρῶς.

Ἐὰν δὲν βρίσκεις λίγο τυρὶ νὰ πάρεις ἀπὸ τὸ χωριό σου, θὰ τὸ ἀγοράζεις.

Ἄρα; Ἄρα θὰ πληρώνεις φόρο λίπους, φόρο σακχάρων, ἀσβεστίου, ὑδατανθράκων κοκ.

Θὰ ζυγίζουν μ@λ@κα νεοέλληνα τὶς μπουκιὲς ποὺ τρῶς, θὰ ἀφαιροῦν τὸ βάρος τῶν σκατῶν σου καὶ θὰ φορολογοῦν τὴν διαφορά.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι τρελλοί.
Καὶ ἐπειδὴ ἐμεὶς δεν εἴμαστε τρελλοί, τοὺς ἔχουμε γραμμένους ἐκεῖ ποὺ δὲν πιάνει μελάνι.

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply