Θὰ ζυγίζουν τὶς μπουκιές, θὰ ἀφαιροῦν τὸ βάρος τῶν σκατῶν καὶ θὰ φορολογοῦν τὴν διαφορά.

Ὁ «φόρος τοῦ λίπους» κατακαϋμένε Ἕλληνα, ποὺ τρῶς ὅ,τι προπαγάνδα σοῦ πετοῦν στὴν μάπα, οὐδόλως ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸ λίπος.
Ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάτι πολὺ χειρότερο.
Μὲ τὴν ἀναλύσι τῆς τροφῆς.

Δηλαδὴ πλέον τὸ τρόφιμο δὲν εἶναι τρόφιμο, εἶναι ἔνα σύνολον συστατικῶν. Συνέχεια

Ὅταν σὲ ἐμᾶς φορολογοῦν καὶ τὸ λίπος, ἡ Google πληρώνει ΜΟΝΟΝ 1% φόρο!

Μόνο στη Γαλλία, κατά το 2011, η Google υπολογίζεται ότι είχε εισπράξεις ύψους πάνω από 1,4 ΔΙΣ ευρώ!
Το 2012 δήλωσε εισπράξεις μόνο 193 εκατομμύρια, πληρώνοντας τελικά φόρο ΜΟΝΟ 8,3 εκατομμύρια! Λιγότερο από 1% επί των πραγματικών εισπράξεών της.
Με τα γνωστά «νόμιμα» τερτίπια πέρασε τα πραγματικά κέρδη από Ολλανδία…
…κι από εκεί στις Βερμούδες. Συνέχεια

Φόρος καὶ στὸ …λίπος!

Ἐτοιμάζουν φόρο στὸ λίπος…

 …ποῦ πρακτικὰ θὰ ἐπιβαρύνῃ τρόφιμα κορυφαίας σημασίας γιὰ τὴν διατροφή μας…
 …ὅπως τὸ γάλα καὶ τὸ κρέας.
Βλέπετε ξέρουν πῶς νὰ μειώσουν τὸν μέσο ὄρο ζωῆς τῶν πολιτῶν μὲ χιλίους δύο τρόπους. Μειώνοντας τὴν κατανάλωση κρέατος καὶ γάλακτος τὸ πρόβλημα τῆς ἀσιτίας θὰ μπῇ γιὰ τὰ καλὰ στὴν ζωή μας. Συνέχεια

Μὲ κάθε πρόσχημα …πρόστιμα!

Στὸν πλανήτη τῶν σιωνιστῶν τοκογλύφων, ὁ βίος γίνεται ἀβίωτος, ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

Μετὰ τὰ πρόστιμα στοὺς Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων, στοὺς καπνιστές….
…γιατί ὄχι καί πρόστιμα στούς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ τῶν οἰκοδομῶν;

Μὲ κάθε πρόσχημα…. ἕνα δολοφονικὸ πρόστιμο ποὺ θὰ καταλήξῃ στὶς τσέπες τῶν ξένων τοκογλύφων…
…ἀφορολόγητο φυσικά. Συνέχεια

Οἱ ἀνήλικοι πολῖτες καὶ τὸ ἐνήλικο κράτος.

Καλὰ τὰ λέει ὁ ἀρθρογράφος ἀλλὰ ἄργησε. Τὸ ἐξωφρενικὸ συνέβη ὅταν ἡ παρουσία καπνοῦ τομπάκου στὴν γήινη ἀτμόσφαιρα ἔγινε δουλειὰ τῶν προαναφερθέντων γραφειοκρατῶν, ποὺ ἐπέμεναν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὲς ὅριο ἐκθέσεως (ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς, ποὺ ἰσχύουν κανονικὰ γιὰ κάθε τὶ στὸ σύμπαν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τομπάκο) γι’ αὐτὸ καὶ αὐτὴ ἡ φοβερὴ καὶ τρομερὴ οὐσία ποὺ δὲν προκαλεῖ ἀπολύτως τίποτε ἔπρεπε νὰ ἀπαγορευθῇ ἀπὸ κάθε δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ χῶρο, ἀσχέτως ἰδιοκτησίας καὶ ἀσχέτως τῶν Συνέχεια