ΖΗΤΩ ἡ Ἑλληνικὴ μουσική!

ΖΗΤΩ ἡ Ἑλληνικὴ μουσική!Πόσες ἀπό τις «φωνάρες» καὶ «ταλεντάρες» τοῦ δῆθεν-Ἑλληνικοῦ τραγουδιού, μποροῦν να τραγωδίσουν ἔτσι;


Ἄῖ σιχτὶρ ἀπὸ ἐκεῖ, μᾶς ἔχετε πάρει τὰ αὐτιὰ μὲ τὶς δῆθεν μοντέρνες, μονοκόμματες ἀγριοφωνάρες σας.

Τσιρίζετε, ξεσκίζεστε καὶ νομίζετε ὅτι τραγουδᾶτε, ὄχι ἐπειδὴ πραγματικὰ τραγουδᾶτε ἀλλὰ γιατὶ ἔχετε πείσει διὰ τῆς πλύσεως ἐγκεφάλου τοὺς Ἕλληνες ὅτι μουσικὴ εἶναι ντεμὲκ αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα μὲ τὰ γκαρίσματα καὶ τὴν δῆθεν καὶ τάχα ἔκφραση τῆς κακιᾶς ὤρας.

ΖΗΤΩ ἡ Ἑλληνική μου

Στράβων Ἀμασεύς

φωτογραφία

(Visited 45 times, 1 visits today)
Leave a Reply