Οἱ πραγματικὲς Σχέσεις.

Οἱ πραγματικὲς Σχέσεις.Πολλοὶ ἄνθρωποι κτίζουν σχέσεις ἐπάνω σὲ ἀπωθημένα.
Ἔτσι θεωροῦν ὅτι εἶναι ἐπιτυχία τὸ νὰ ἔχουν τὸ «ἐπάνω χέρι» στὲς σχέσεις.
Πάντα θὰ βρεθεῖ κάποιός ποὺ θὰ συνάψει αὐτὸ τὸ σιωπηρὸ συμβόλαιο τῆς ὑποταγῆς.
Ἀλλὰ κανεὶς ἀπὸ τοὺς δυο δὲν εἶναι εὐχαριστημένος, γιατὶ ἁπλᾶ ἡ σχέση βασίζεται στοὺς φόβους.

Οἱ ἀληθινὲς σχέσεις ἀναπτύσσονται σὲ ἔναν κατακλυσμὸ ἐνεργείας ποὺ μᾶς βοηθάει νὰ ἁπλώσουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ ὄχι νὰ τὸν περιχαρακώνουμε …

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply