Γιατί ἀδειάζουν τά νοσοκομεῖα;

Γιατί ἀδειάζουν τά νοσοκομεῖα;Πῆγε ὁ φίλος Τᾶσος, μὲ βαρύτατα ἀναπνευστικὰ προβλήματα, στὸ Ἄλφα νοσοκομεῖον, τὸν ἔχωσαν στὴν ἐντατική, τὸν παρακολουθοῦσαν γιὰ ἕνα εἰκοσιτετράωρον, τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ ἐκεῖ, τὸν πῆγαν στὸν θάλαμο καὶ δὲν πρόλαβε καλὰ καλά, πάντα μὲ ὀξυγόνο, νὰ σταθῇ λίγο στὸ κρεββάτι, ΤΣΟΥΠ ἔρχεται ὁ ἰατρὸς καὶ τοῦ δίνουν ἄρον τὸν ἄρον ἐξιτήριον!!!

Πῆγε κι ὁ Κῶστας γιὰ σοβαρὴ ἐγχείρισιν στὴν μέση, στὸ Βῆτα νοσοκομεῖον, τὴν περασμένη Δευτέρα, ἐγχειρίστηκε τὴν Τρίτη, πονοῦσε πολύ, ἀλλὰ μόλις ξημέρωσε ἡ Τετάρτη ἔρχεται ὁ ἐπὶ κεφαλῆς ἰατρὸς καὶ δίδοντάς του ἕνα ποτήρι παυσίπονα, ἔτσι μαστουρωμένον, τὸν ἔστειλε στὸ σπίτι του, λέγοντάς του πὼς πρέπει νὰ προσέχῃ νὰ μὴν πέσῃ, διότι ἐὰν πέσῃ θὰ μείνῃ γιὰ ὅλην τὴν ὑπόλοιπη ζωή του κλινήρης.

Πῆγε καὶ ἡ Ἑλένη, ποὺ ἐπίσης εἰσήχθῃ σὲ ἄλλο, στὸ Γᾶμα νοσοκομεῖον ἄς ποῦμε,  τὴν Δευτέρα, τὴν Τρίτη τὸ πρωΐ ἐγχειρίστηκε γιὰ τὴν χολή της καὶ  τὴν Τετάρτη τὸ βράδυ τὴν πέταξαν ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, μὲ ἀνάλογον τρόπο, δίδοντάς της ἐπίσης μερικοὺς κουβάδες παυσίπονα…

Καὶ ὅλοι αὐτοί, μαζὺ μὲ δεκάδες ἄλλους, καταγγέλουν πὼς πλέον στὰ νοσοκομεῖα δὲν κρατοῦν ἀσθενεῖς, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι ἐν τελῶς ἀνοικτὲς οἱ τομές τους ἀπὸ τὶς ἐπεμβάσεις.
Δὲν ξέρω τὸ ποιὸς εἶναι ὁ λόγος, ὁ πραγματικὸς λόγος, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ εἶναι τοὐλάχιστον ἀπάνθρωπος.
Ἄνθρωποι ποὺ γιὰ ὅλην τὴν ζωή τους δούλευαν σκληρά, πληρώνοντας κανονικότατα τὶς εἰσφορές τους στὰ ταμεῖα τους, σήμερα ἀντιμετωπίζουν ἀπὸ τὸ σύστημα ὑγείας τόσο μεγάλην ἀπαξίωσιν, ποὺ οὐσιαστικῶς τοὺς κάνουν νὰ αἰσθάνονται περιττοί. Ὄχι μόνον γιὰ τὸ σύστημα ὑγείας ἀλλὰ γιὰ ὅλον τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινωνία μας.

Θά μποροῦσε λοιπόν νά μᾶς ἀπαντήσῃ κάποιος ὑπεύθυνος γιά τά αἴτια αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς;
Φταίει πού νομικῶς ἀλλάζουν οἱ τρόποι χρήσεως τῶν νοσοκομείων; Φταίει τό ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί πλέον γιά τό σύστημα εἶναι βάρος; Ἤ μήπως εἶναι κάτι ἄλλο πού οὔτε κἄν ὑποψιαζόμαστε;

Φιλονόη.

ΥΓ. Ὑπάρχει κι ἄλλη καταγγελία. Γνωστή μου, ποὺ εἰσήχθῃ ἐπίσης τὴν Τετάρτη τὸ πρωΐ, ἰσχυρίζεται πὼς  ἄν καὶ εἶχε διαγνώσεις γιὰ σοβαρὸ πρόβλημα καρδιᾶς δὲν βρίσκεται ἰατρὸς νὰ τὴν ἀναλάβῃ!!! Ξαναβγῆκε ὅπως μπῆκε… Ἀκόμη στὸ σπίτι της εἶναι.

φωτογραφία

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply