Δὲν πρέπει μία πόλις νὰ εἶναι πολὺ …λευκή!

Λέγουν σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ ὅτι ὅταν a place is considered «too White’, it’s ‘in need of diversity»!!!
Δὲν πρέπει μία πόλη νὰ εἶναι «πολὺ λευκή» καὶ διὰ τοῦτο ὅποια εἶναι ἔχει ἀνάγκη ποικιλίας ἀπὸ νεγρίδες καὶ μωαμεθανούς!

Δὲν πρέπει μία πόλις νὰ εἶναι πολὺ ...λευκή!Εὐτυχῶς, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἐξήτασε τὴν Ἀθήνα μας καὶ τὴν τὴν βρῆκε πολὺ ἱκανοποιητική!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply