Νά μοιράζομαι τίς σκέψεις μου;

Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς σκέψεις μου…
Ὑπάρχουν σκέψεις ποὺ πρέπει κι ὀφείλω νὰ μοιράζομαι κι ἄλλες ὄχι.
Ὑπάρχουν ἰδέες ποὺ πρέπει νὰ διαδίδονται κι ἄλλες ὄχι…
Ὑπάρχουν γνώσεις ποὺ πρέπει νὰ διδάσκονται κι ἄλλες ὄχι…

Ποιό τό κριτήριον; Ποιό τό μέτρον; Ποιά ἡ ὁδός;
Εἶναι δύσκολο, στὴν ἀρχή, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ μαθαίνουμε…
Δὲν γίνεται νὰ διδάξῃς σὲ ἕνα παιδί, ποὺ δὲν γνωρίζει κἄν νὰ μετρᾷ ἔως τὸ δέκα, λογαρίθμους.
Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι τὸ μοναδικόν…
Ὑπάρχουν κι ἄλλα «φίλτρα». Καὶ πρέπει νὰ ὑπάρχουν…
Ἄλλως τὲ ἐπεὶ δὴ δὲν ὑπῆρξαν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ φίλτρα, οἱ κοινωνίες μας ἔφθασαν σὲ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα, ποὺ οἱ «ἐπὶ κεφαλῆς» τους θέλουν νὰ τὶς ἀφανίσουν. Ἐάν δέν εἶχαν τά ὅπλα, δῆλα δὴ τὶς ἐπιστημονικὲς γνώσεις, ποὺ τοὺς παρέδωσαν ἔτσι, ἄνευ κρίσεως, αὐτοὶ ποὺ μποροῦσαν νὰ τὰ κατασκευάσουν, θά μποροῦσαν σήμερα νά μᾶς ἀπειλοῦν μέ ἀποπληθυσμό;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἄλλως τέ… Ὁ Γκούρας εἶναι ἕνα τρανὸ παράδειγμα τοῦ πόσο πολὺ ἐξεγέλασε τὸν Ὀδυσσέα μας, διότι ὁ Ὀδυσσεὺς δὲν ἐκράτησε ὅλες τὶς σκέψεις του γιὰ τὸν ἴδιο…

φωτογραφία

One thought on “Νά μοιράζομαι τίς σκέψεις μου;

Leave a Reply