Δωρεά ὀργάνων;

Κι ἐπανέρχομαι, ὅπως συνηθίζω κάπου κάπου…
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἄκουσα τὴν παρακάτω συζήτησιν κι ἀπεφάσισα νὰ τὴν θυμηθοῦμε.
Διότι ἡ αὐτόματος δωρεὰ ὀργάνων εἶναι κάτι ποὺ συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὸν πλανήτη καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἀφορᾶ σὲ νεκροὺς ἀνθρώπους. Ἡ δωρεὰ ὀργάνων, ποὺ ΟΛΟΙ μας πλέον εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποδεκτοῦμε, βάσει τῆς νομοθεσίας, εἶναι μία κατάστασις ποὺ ἀφορᾶ σὲ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ἀνθρώπους, γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιος ἰατρός, ἤ κάποιοι ἰατροί, ἀποφαίνονται γιὰ τὸ ἐὰν πρέπῃ νὰ ζήσουν ἤ ὄχι.

Προσέξτε τὰ ὅσα λέγονται παρακάτω καὶ θὰ διαπιστώσετε πὼς μᾶλλον κι ἐδῶ μᾶς παγιδεύουν…

Φυσικά… Οἱ κρατοῦντες γνωρίζουν καλλίτερα…
Ἐμεῖς πρέπει νὰ παραμένουμε σκέτοι ἀριθμοί.
Ὅταν θὰ πάψουμε νὰ ἐνδιαφέρουμε τὸ σύστημα, ἤ ὅταν θὰ ἐνοχλήσουμε ἀρκετὰ τὸ σύστημα, ἕνα «κλινικὰ νεκροί» καὶ τελειώσαμε…

Καὶ νὰ θυμόμαστε…
Σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο εἴμαστε μόνοι μας.
Ὅπως πάντα, ἐκκλησία καὶ πολιτεία εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά… Τὴν ἀπέναντι!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply