Τὸ περιβόητο «ΣΗΜΑ KISSINGER» γιὰ τὴν Κύπρο.

Τὸ περιβόητο «σῆμα Kissigner» πρὸς τὸ κλιμάκιο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ποὺ ἀναφέρει τὴν ἀπόφαση γιὰ «ἀνατροπὴ τοῦ Μακαρίου».
Λέει ἐπὶ λέξει:

«Καθαρίστε τὸ τραπέζι τοῦ πρευβευτοῦ μας στὴν Κύπρο. Ἡ ἐκκαθάρισις εἶναι ἀπόφασις τοῦ συμβουλίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας.
Ἀκολουθῆστε τὸ πρόγραμμα ἄμεσα.

Κίσσιγνκερ».

Αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν τὸ παίζουν «παρθένες» οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ νὰ μὴν κοροϊδεύουν τὸ Ἑλληνικὸ λόμπυ, ἀκόμη καὶ σήμερα…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Τὸ περιβόητο «ΣΗΜΑ KISSINGER» γιὰ τὴν Κύπρο.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *