Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (1ον)

Μαθήματα Ἀρχαίων ἙλληνικῶνἈγαπητοί μου φίλοι, κάποια ἀπό αὐτά πού θά ἀναρτήσω σέ ἐπερχόμενα μαθήματα ἐνδεχομένως νά σᾶς εἶναι γνωστά. Ἀλλά γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική ἡ προσπάθειά μας, θά ξεκινήσουμε ἀπό τά θεμέλια.
Σήμερα θά ἀναφερθῶ στόν χαρακτηρισμό τῶν φωνηέντων καί τῶν ἀφώνων (συμφώνων).
Τά φωνήεντα χωρίζονται σέ βραχέα (ε,ο), σέ μακρά (η, ω) καί σέ δίχρονα (α, ι, υ).
Τά ἂφωνα (δέν βγάζουν φωνή, τά λέμε καί σύμφωνα) θά τά βάλουμε σέ ἓναν πίνακα:

Οὐρανικά : κ γ χ
Χειλικά : π β φ
Ὁδοντικά : τ δ θ

Αὐτά σέ ἀνάγνωσι ὁριζόντια, ἐναλάσσονται μεταξύ τους στήν γλῶσσα μας ὡς μουσικές νότες. Αὐτό μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐτυμολογοῦμε καί νά ἀναγνωρίζουμε τίς λέξεις κάνοντας τίς ἀντίστοιχες ἀντικαταστάσεις. Ἒτσι τό ρῆμα δέκομαι (ἀπό τό ὁποῖον προέρχεται τό δέκα 10, ἐπειδή δεχόμαστε στά δύο χέρια, στά ΔΕΚΑ δάκτυλα) γίνεται δέχομαι (κ->χ), Τό πίπτω γίνεται πίφτω -> πέφτω (π->φ), τό θλίβω (σήμερα λέμε συνθλίβω) γίνεται τρίβω (θ->τ) καί (λ->ρ) καί ἂλλα ἂπειρα πού θά δοῦμε στήν πορεία.

Τό λ ἐναλλάσσεται μέ τό ρ καί καλοῦνται ὑγρά (ἀδελφός -> ἀδερφός), τό μ μέ τό ν καί καλοῦντα ἒνρινα (ἐν + μέτρον = ἒνμετρον -> ἒμμετρον), τά ξ, ψ, ζ εἶναι τά διπλά, καί τό σ,ς συριστικόν (διότι μᾶς συρίζει (διά τροπῆς τοῦ σ -> ξ, ξυρίζει τά ὦτα!).
Νά θυμόμαστε ὃτι τό ρ κυλάει στίς ἀρχαῖες λέξεις μας πάει ὃπου θέλει. π.χ. θάρσος καί θράσος εἶναι ἡ ἲδια λέξις.

Γιά νά μαθαίνουμε παράλληλα καί τήν ἱστορία τῆς γλώσσης μας (πού εἶναι γνῶσσα ἐπειδή γιγνώσκει, γνωρίζει (ἐδῶ ἐναλλάσεται τό λ μέ τό ν)) τά γράμματα στήν ἀρχή ἦσαν 28. Ἐπί Εὐκλείδου ἀφηρέθησαν τό δίγαμμα F, τό κόππα Q καί τό σαμπί (πλαγιαστό π). Τό γιότ J εἶχε ἀφηρεθῆ ἀπό ἂλλον φωστῆρα ἐνωρίτερον. Τό F προεφέρετο ὡς ἐλαφρό Β, Fοἶνος καί τόν εἶπαν οἱ ξένοι wine. Τό Q τό ἒβαζαν ἀντί τοῦ Κ πρίν ἀπό α ἢ ο , Qόρινθος, καί τό σαμπί ἦτο μᾶλλον παχύ σίγμα.

Αὐτά γιά ἀρχή. Αὒριο θά συνεχίσουμε. Πῆτε μου τήν γνώμη σας γιά τό πρῶτο μάθημα. Βέβαια ἐπί τῆς οὐσίας δέν κάναμε κάτι φοβερό, κάναμε ὃμως τήν ἀρχή.

Στό ἐπόμενο μάθημα θά δοῦμε τά πνεύματα καί τούς τόνους. Οἱ ἂθλιοι κατήντησαν τήν γλῶσσα μας χωρίς πνεῦμα, χωρίς ψυχή….καί ἂτονη, δίχως μουσική!

Αὐτά πρός τό παρόν φίλοι μου. Καλό Σαββατόβραδο!

Χρῦσα Λίνδου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν (1ον)

  1. πολύ ενδιαφέρον και να είναι μια καλή αρχή, αν και τα διδάχτηκα χωρίς πολύ όρεξη, μιας και ακολούθησα θετική κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία.

  2. πολυ ενδιαφερον ευχαριστουμε, θελω να προσθεσω οτι το σαμπι πρεπει να ειναι το (sh) που προφερουμε εδω στην Κυπρο.

Leave a Reply