Ἡ Δύσις σήμερα ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό!!!

Ἡ Δύση σήμερα ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα…
Ὄχι γιὰ νὰ τὴν φιλοξενίσῃ στὴν οἰκονομικὴ αὐλή της, ἀπὸ σπλαχνικὴ γενναιοδωρία.
Ἀλλὰ στὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀπαντήσεως στὸ ἀδιέξοδο τοῦ πνευματικοῦ βίου, καθὼς καὶ στὴν οὐδετεροποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι καὶ στὸν θάνατο ἀκόμα.

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply