Ἐνδοσχολική βία;

Ἐνδοσχολική βία;63ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν:
Ἡ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος.

Τὸ 63ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν βρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κόρακα Μιχαὴλ 44, στὰα Κάτω Πατήσια.
Ἡ καταστάση, σὲ αὐτὸ τὸ σχολεῖο, πάει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο, μὲ πρωταγωνιστὲς τοὺς… δασκάλους!!!

Τόσο μέσα στις τάξεις, ὄσο καὶ στὰ διαλείμματα, τὰ φαινόμενα «bullying» (ἀσκήση σωματικῆς, ἤ/καὶ ψυχικῆς βίας, μεταξὺ ἀνηλίκων) δίνουν καὶ παίρνουν ἀσταμάτητα, χωρὶς οἱ δάσκαλοι νὰ κάνουν τὸ παραμικρό.
Εἰδικὰ στὰ διαλείμματα, οἱ ὑπεύθυνοι ἐπιτηρητὲς δάσκαλοι, βλέπουν τὰ παιδάκια νὰ κτυποῦν ἄλλα καὶ ἀδιαφοροῦν.

Πρόσφατα, τρεῖς μαθητὲς τῆς Στ Δημοτικοῦ κτύπησαν ἔναν συμμαθητή τους ἄσχημα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ παιδάκι νὰ καταλήξῃ στὸ νοσοκομεῖο.
Ἡ ὁμάδα τῶν τριῶν νεαρῶν ἐγκληματιῶν δὲν σταμάτησε ἐκεῖ καὶ ξυλοφόρτωσε ἄλλον ἔναν.
Ὅλα αὐτὰ μπροστὰ στὰ ἀδιάφορα βλέμματα τῶν δασκάλων ἐπιτηρητῶν, οἱ ὁποῖοι προτίμησαν νὰ πιάσουν κουβεντούλα μεταξύ τους, καπνίζοντας ἀμέριμνοι τὸ τσιγαράκι τους καὶ ἀπολαμβάνοντας τὸ καφεδάκι τους μὲ ἀπόλυτη χαλαρότητα.

Ὅταν μητέρα μαθητοῦ τοὺς παραπονέθηκε πέρυσι γιὰ ἀσκήση βίας κατὰ τοῦ παιδιοῦ της, οἱ δάσκαλοι τὴν κατηγόρησαν ὅτι κινεῖται μὲ ῥατσιστικὴ διάθεση.
Αὐτὴ ἡ γάγγραινα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος πρέπει νὰ σταματήσῃ.
Ἀπὸ τὴν Δευτέρα ξεκινῶ ἀγῶνα ἐναντίον ὅλων τῶν δασκάλων (καὶ τῆς διευθύντριας) καὶ δὲν θὰ σταματήσω ἂν δὲν ἀπολυθοῦν ὅλοι τους, ἔνας πρὸς ἕναν.

Γεώργιος Μεταξᾶς

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply