Σύνθημα ἐνάρξεως ἐμφυλίου…

Σύνθημα ἐνάρξεως ἐμφυλίου...2Βγῆκε τὸ Ἀντωνάκιον στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ξεκίνησε τὰ …κουλά του!!! Καὶ τὶ …κουλά!!!
Ἐν τελῶς στοχευμένα καὶ δηλητηριώδη. Ἔως …γενοκτονικά!!!
Διότι ἔδωσε κυριολεκτικῶς τὸ σύνθημα τοῦ ἐμφυλίου. Κι ἄς μὴν τὸ …«ἀντιμετώπισαν» ἔτσι τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, Ἐξημερώσεως καὶ Ἀποχαυνώσεως. («Μήνυμα ἐθνικῆς ἐνότητος τοῦ πρωθυπουργοῦ», εἶπαν. Ναί… Πέρασε …ξώφαλτσα ἀλλὰ ΔΕΝ ἄγγιξε!!!)

Διότι αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔστειλε τὸ ἀντωνάκιον ἦταν μήνυμα, ἤ ὀρθότερα, Σύνθημα ἐνάρξεως ἐμφυλίου!!!

Συζητᾶμε λοιπὸν γιὰ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ …κουλά!!!
Διότι ὅταν ξεκίνησε νὰ μιλᾷ γιὰ τὸν «μέγιστο Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ» μίαν …ἀνατριχίλα τὴν ἔπαθα.
Ἐκεῖνον τὸν …«μέγιστο» ποὺ μᾶς ἐδίδαξε πὼς ἠ Κύπρος …κεῖται μακρᾶν (!!!) ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς ἦσαν οἰ ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν του ἐξ Ἀμερικῆς.
Ἐκεῖνον τὸν …«μέγιστο» ποὺ ΕΘΑΨΕ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἔβερτ, τὸ θέμα «Ἐλληνικὰ πετρέλαια»!!!
Ἐκεῖνον τὸν …«μέγιστο» ποὺ μᾶς ἔχωσε στὴν «Εὐρώπη» τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν τοκογλύφων…
Ἔ… Ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετά, καὶ γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, συνειδητοποίσα πὼς ναί, σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὐπάρχουν ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ πολλοὶ ἠλίθιοι κι ἀκόμη περισσότεροι ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!!
Οἱ ἠλίθιοι χειροκροτοῦν τὸν ἀρχηγὸ τῆς «ΠΟΛ.ΑΝ.», τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ὑμνεῖ τὸ φάντασμα τοῦ «Ἐθνάρχου», ποὺ ὅπως κάθε ἄλλος «ἐθνάρχης» μᾶς πρόδωσε κανονικότατα, μᾶς παρεπλάνησε καὶ μᾶς ὁδήγησε σὲ μία ἀκόμη ἐθνικὴ συμφορά.
Οἱ ἴδιοι ἠλίθιοι ποὺ ἐπικροτοῦν τὸν κάθε ΠΡΟΔΟΤΗ, τωρινὸ καὶ προηγούμενον, ὄχι ὁπωσδήποτε διότι ἀντιλαμβάνονται τὴν ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ἀλλὰ διότι ἐὰν δὲν χειροκροτήσουν δὲν θὰ λάβουν θέσεις καλὲς στὴν …μάσα!!!
Διότι ἡ μάσα, κακὰ τὰ ψέμματα, ἰδίως γιὰ πρόσωπα σὰν αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν θέσεις χειροκροτητοῦ, εἶναι ἐθισμός… Δύσκολα κόβεται!!!

Μὰ ἄς περάσουμε στὸ ζητούμενον…
Τὸ ζητούμενον λοιπὸν εἶναι οἰ γνωστοὶ «ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ». Δῆλα δή, γιὰ νὰ μπορέσῃ τὸ ἀντωνάκιον νὰ ἐπιβάλῃ τὴν παρουσία του σὲ γλεῖφτες καὶ κατουροπρωκτολάγνους, ξεκίνησε μίαν ἐπίθεσιν κατὰ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀντιμάχονται τὴν …«πολιτική» του, γενικῶς κι ἀορίστως, ἀναβαπτίζοντάς μας ΟΛΟΥΣ σὲ …τΣΥΡΙΖΑίους καὶ τελικῶς ἐχθροὺς τῆς εὐδαιμονίας, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς πατρῖδος.
Δῆλα δή, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τοποθετοῦμε κάθε πρότασιν στὴν σωστήν της θέσιν, ὄλοι αὐτοὶ ποὺ ἀντιμάχονται τὴν …«πολιτική» τῶν μνημονιολατρῶν εἶναι τΣΥΡΙΖΑῖοι….
Καὶ δὲν μᾶς λέει τὸ ἀντωνάκιον πὼς ΝΑΙ, ἡ ἀντικατάστασίς του ἀπὸ τὸν τΣΥΡΙΖΑ εἶναι θέμα χρόνου κι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάτι ποὺ ὁ ἴδιος καὶ γνωρίζει, ἀλλὰ καὶ συμφώνησε πρὸ μηνῶν. Διότι ὅλο αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ΔΟΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ μας δὲν γίνεται  ἀπὸ μίαν μόνον παράταξιν. Πρέπει ΟΛΕΣ οἱ παρατάξεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους καὶ τῆς νοοτροπίας νὰ συμφωνήσουν, νὰ συναινέσουν καὶ τελικῶς νὰ ἀλληλοπροστατεύσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

Ἀπόδειξις;
Ποιό ἦταν τό GAP;;; Ποιός ἦταν Μπένυ;;;; Ὁ Φώτης ὀ Κουρέλης ποιός ἦταν;;;
Οἱ δύο μΠατΣοΚ… Δῆλα δή, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ (!!!) καὶ ὁ ἄλλος τΣΥΡΙΖΑ-ΔΗΜΑΡ, δῆλα δὴ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ!!!
Καὶ μᾶς λέει τὸ ἀντωνάκιον πὼς …κινδυνεύουμε ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ, ποὺ αὐγατίστηκαν καὶ ἀνεβαθμίσθησαν σὲ τΣΥΡΙΖΑ, μέσῳ μεταγραφῶν, ἐφ΄ ὅσον τὰ κόμματα-ἀποκόμματά τους, τὰ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ, βάρεσαν διαλύσεις
Δῆλα δὴ τὸ Ἀντωνάκιον, ποὺ «κυβερνᾶ» μὲ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ διαδικασίες, μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὸν ἐρχομὸ τῶν …ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ!!!
Ἔ, ποῦ νά τό πῷ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;
Διότι ἐτοῦτοι οἱ σαχλαμᾶρες πασχίζουν μὲ τὸ «ἔτσι θέλω» νὰ μᾶς βάλουν νὰ φαγωθοῦμε μεταξύ μας.
Ἄλλως τὲ ἤδη οἱ παπαγάλοι τους ξεκίνησαν νὰ «ξεμυτίζουν» μὲ τὶς κατάλληλες έμπρηστικὲς …«θέσεις»!!!

Σύνθημα ἐνάρξεως ἐμφυλίου...

Στέφανος Χῖος

Νά θυμηθῷ μήπως τό τί ἔλεγε ὁ Χῖος γιά τόν Βελουχιώτη πρό ἐτῶν (18 Ὀκτωβρίου 2010) ἤ νά τό …καταπιῷ;

Νά θυμηθῷ τό ποιός ἦταν ὁ Χῖος στά πρῶτα του βήματα, ἤ νά τό καταπιῶ κι αὐτό;

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως πὼς ὀ Χῖος ἐκφράζει τὸν θυμό του καὶ τὴν ὀργή του κατὰ ὅλων αὐτῶν ποὺ μᾶς ἔφεραν ἐδῶ ποὺ στεκόμαστε σήμερα…
Σωστά…
Μέ τί παράδειγμα; Καί μέ ποιό σκεπτικό;
Δῆλα δή, ἐὰν …«καθαρίσουμε» ἀπὸ τοὺς νεοδημοκρᾶτες (καὶ τοὺς μΠατΣόΚους) θὰ ἔχουν καλῶς ὅλα. Θὰ ξυπνήσουμε τὴν ἐπομένη ἡμέρα καὶ θὰ ἔχη ἐξαφανισθῆ ἡ τρόικα, τὰ μνημόνια καὶ οἱ κάθε λογῆς δοσίλογοι. Θὰ ξαναβρεθοῦμε μὲ τὰ ὅσα εἴχαμε, πρὸ τῶν γνωστῶν ἐπιθέσεων.
Ὡραῖα… Καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἀθωώνονται ΟΛΟΙ* οἱ ἄλλοι, ποὺ τόσες φορὲς μᾶς ὁδήγησαν σὲ αἰματοκύλισμα, ἀλλὰ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ΔΕΝ κατέλαβαν (ἄμεσα) θέσεις ἐξουσίας..
Δουλευόμαστε καί μεταξύ μας;

Ἄς τὰ ξεχάσῳ καλλίτερα, διότι ἐὰν τὰ θυμηθῷ ὅλα αὐτά, θὰ ἀρχίσω νὰ σκέπτομαι πὼς κάποιαν σχέσιν ἔχουν μεταξύ τους…
Ἀπὸ τὴν μία τὸ ἀντωνάκιον νὰ …«κατηγορῇ» τὴν ἀντιπολίιτευσιν, ἐνθυμούμενον ὅμως τὴν …«ἐθνικὴ ἑνότητα ποὺ …ἐπέβαλαν ἀκρίτως, σβήνοντας ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ἔπρεπε νὰ θυμόμαστε, κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ Χῖος νὰ θυμᾶται συνθήματα ἄλλων ἐποχῶν κι ἀποκεφαλισμούς, ἀναπολῶντας πρόσωπα ποὺ προσφάτως …κατήγγειλε ὡς ΧΑΣΑΠΗΔΕΣ!!!

 Ψευτοκοίταξα λίγο τὴν ὁμιλία Σαμαρᾶ στὰ «σαράντα τοῦ κόμματός» του.
Τὸ μόνο ποὺ εἰσέπραξα εἶναι ἕνα κάλεσμα γιὰ ἐμφύλιο, ἔνα διχαστικὸ παραλήρημα.
Καὶ ὁ μόνος ἐμφανὴς λόγος γιὰ τὸ παραλήρημα αὐτὸ εἶναι ἠ διατήρηση τοῦ δικαιώματος τοῦ Ἀντώνη στὸ ὄνειρο (τῆς πρωθυπουργίας) καὶ ἠ προστασία τοῦ κρατικοῦ γενναιόδωρου μεροκάματου τῶν κομματανθρώπων, ποὺ χειροκροτοῦσαν ἀπὸ κάτω.

Ὅποιος πολιτισμένος ἄνθρωπος ἔχει ἄλλη ἄποψη καὶ ἄκουσε διαφορετικὰ πράγματα, εἶναι καλοδεχούμενος νὰ καταθέσῃ τὴν ἄποψή του.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Καὶ δυστυχῶς τὸ ἀντωνάκιον εἶναι …«στὴν κορυφή» τῶν ἐξελίξεων.
Οὐσιαστικῶς εἶναι μέσα σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν καὶ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ εὐχαριστήσῃ τὰ …«περιούσια» ἀφεντικά του!!!

Κι ἐμεῖς φωνάζουμε γιὰ νὰ μᾶς ἀκούσῃ …ΠΟΙΟΣ;;
Ἀφῆστε ποὺ ἕνας ἐμφύλιος εἶναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ὀργανωμένος, σχεδιασμένος καὶ προγραμματισμένος ἀπὸ ἐμπόρους ὅπλων, τραπεζῖτες καὶ δυστυχῶς, «κυβερνῆτες».  Κι ὅλα αὐτὰ ἔχουν ξανασυμβεῖ…
Καὶ συμβαίνουν ἤδη ἀκόμη καὶ τώρα, κι ἄς πασχίζουμε νὰ τὸ …ξορκίσουμε!!!

Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀντωνακίου (καὶ φυσικὰ ΚΑΘΕ σοσιαλιστοῦ) δὲν εἶναι τὸ ὅποιον …ἀντίπαλον κόμμα!
Ὁ ἐχθρός τους εἴμαστε ἐμεῖς, ἡ ἐλευθερία μας καὶ ἡ σκέψις μας.
Ὀ τρόμος, ὀ φόβος καὶ ἡ ἀπειλὴ εἶναι τὰ κύρια ὅπλα τῶν …«κοσμοεξουσιαστῶν» και ἀσκοῦνται ἐπάνω μας πλέον ἐπισήμως καὶ μὲ τὸν μανδύα τῆς νομιμότητητος ἐνδεδυμένα.
Καὶ τὸ ἀντωνάκιον, ὅπως κι ὀ Χῖος, ἀλλὰ κι ἄλλα πολλὰ νούμερα ποὺ ἐμφανίσθησαν ἤδη, ἤ ποὺ θὰ ἐμφανισθοῦν στὶς ἐπόμενες ἡμέρες, ξέρουν πολὺ καλὰ νὰ παίζουν τὸν ῥόλο τους. Ἀπλῶς ἐμεῖς ἀκόμη …ἀντιλαμβανόμεθα αὐτὰ ποὺ οἱ ἐλπίδες, κι ὄχι ἡ λογική, μᾶς ὐπαγορεύουν.
Μὰ εἴπαμε… Μὲ εὐχὲς καὶ προσευχὲς δὲν …βράζει νερό.
Ἔτσι καὶ τώρα, μὲ εὐχὲς καὶ προσευχὲς δὲν ἀντιμετωπίζεται ὁ ἐχθρός.
Θέλει ἄλλα μέτρα καὶ κυρίως ψυχραιμία.
Αὐτὸς ὀ πόλεμος εἶναι ΔΙΚΟΣ τους κι ὄχι τῶν Ἐλλήνων!!!

Φιλονόη

*Κῦττα τώρα τὶ θυμήθηκα… Ὀ Κωλέττης… Ὀ Μαυροκορδᾶτος… Ὁ Κολοκοτρώνης… Τρία πρόσωπα, τρία διαφορετικὰ …«κόμματα». Ἕνας ἐκτός καὶ οἱ ἄλλοι δύο μαζὺ τὰ …ἔφαγαν!!! Σᾶς θυμίζει κάτι;;;

φωτογραφία

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply